Vraag van de week: Inbreng of niet?

Mijn moeder heeft haar kinderen jaarlijks schenkingen gedaan; aan ieder kind even veel. Behalve mijn middelste broer, die al eerder in 2014, namelijk toen je voor het eerst € 100.000 vrij mocht schenken, dit geld gekregen heeft voor de aankoop van zijn nieuwe huis. Nu moeder overleden is, zegt hij dat hij dit geld niet hoeft in te brengen in moeders nalatenschap. Wat betekent dat en is dat zo?

Inbrengen betekent dat het meetelt bij de totale erfenis. Niet voor de erfbelasting, maar wel voor de verdeling naar de andere erfgenamen toe. Als uw broer de schenking van € 100.000 inbrengt, betekent dit dat dit bedrag mee telt bij wat moeder nalaat. Het totaal van wat moeder nalaat samen met de eerder gedane schenking wordt dan verdeeld over de drie kinderen. Op die manier krijgen alle kinderen uiteindelijk het zelfde bedrag van moeder. Het kind dat de schenking al heeft gehad krijgt dus minder van moeders erfenis en de anderen juist meer.

Of uw broer inderdaad de schenking moet inbrengen hangt van een aantal zaken af. De eerste is of er een akte van schenking is waarin staat of de schenking wel of niet moet worden ingebracht. Is er geen akte of iets dergelijks, dan hoeft hij de schenking van de wet sinds 2003 niet meer in te brengen. Zou de schenking van voor 2003 zijn geweest dan moet hij juist wel inbrengen. Zowel de situatie van voor 2003 als daarna zijn per testament te corrigeren. Bij schenkingen van voor 2003 kan in het testament van moeder bepaald zijn dat de schenking niet hoeft te worden ingebracht, terwijl schenkingen van na 1 januari 2003 met een testamentaire bepaling juist wel; moeten worden ingebracht.

Het is dus zaak om eerst te onderzoeken of er een onderhandse of notariële akte van schenking is en wat daar in staat. Is die akte er niet onderzoek dan of het testament van moeder er iets over zegt. Is er van alles niets, dan hoeft uw broer de schenking niet in te brengen.

Mocht uw broer zich ongemakkelijk voelen en u en uw broer een gelijk deel willen doen toekennen, dan schenkt hij. Het bedrag dat hij aan u overmaakt is dan een schenking die belast is met schenkbelasting. Als het bedrag van de schenking groter is dan € 2.173 gaat u 30 procent schenkbelasting betalen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Bron(nen):