Wat is van wie?

Vraag van de week

Mijn vader is voor de tweede keer (volgens de nieuwe wettelijke regels) getrouwd op 3 maart 2018. Hij is vorige maand plotseling overleden en nu hebben we helaas onenigheid met onze stiefmoeder over waaruit de erfenis van onze vader bestaat. Mijn vader had geen testament.

Om met het laatste te beginnen, wanneer er geen testament is, geldt de wet. Volgens de wet krijgt ongeacht de vorm van het huwelijk de langstlevende echtgenoot de beschikking over de nalatenschap van de eerst overleden partner en de kinderen krijgen een niet-opeisbare vordering in geld op de langstlevende echtgenoot. Over waaruit die nalatenschap bestaat, gaat nu de onenigheid.

Wanneer je na 1 januari 2018 in het huwelijk bent getreden volgens de dan geldende wet (zonder het maken van huwelijkse voorwaarden), behouden beide partners wat ze aan bezittingen en schulden hadden voor het huwelijk en ook erfenissen en schenkingen die zij tijdens het huwelijk ontvangen blijven privé. Alleen wat beiden samen opbouwen tijdens het huwelijk wordt gemeenschappelijk bezit.

De nalatenschap van uw vader bestaat dus uit wat hij het huwelijk bezat aan bezittingen en schulden en wat hij mogelijk aan schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk heeft ontvangen, plus de helft van wat met zijn vrouw gezamenlijk was.

Het is verstandig om goed vast te leggen waaruit de nalatenschap van vader bestaat. Mede omdat de weduwe nog relatief jong is, kan het ook geen kwaad om de familiebezittingen uit de nalatenschap goed vast te leggen. Als dan na jaren de vorderingen die u op de langstlevende echtgenote heeft opeisbaar worden, dan weet u in ieder geval waar u recht op heeft.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.