Welke rente afspreken op de vordering van de kinderen op moeder na overlijden vader?

Een paar maanden geleden is mijn man overleden. Volgens zijn testament zijn onze kinderen en ik de erfgenamen en krijgen onze kinderen een niet opeisbare vordering op mij waar ze pas recht op hebben na mijn overlijden. Nu staat er in het testament dat de rente over die vordering 0% is maar dat we in onderling overleg iets anders kunnen afspreken. Ik begrijp eigenlijk niet goed wat we nu het best kunnen doen.

Deze vraag kan vanuit verschillende invalshoeken beantwoord worden. Ik zal bij mijn beantwoording ingaan op het fiscale aspect, namelijk de meer of minder verschuldigde erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van uw man (en uiteindelijk bij uw overlijden te zijner tijd). In het algemeen geldt dat door een zo hoog mogelijke rente af te spreken over de vorderingen van de kinderen bij het eerste overlijden de meeste erfbelasting betaald zal moeten worden. Momenteel is 6% samengesteld fiscaal de maximaal toegestane rente. Echter, omdat deze vorderingen te zijner tijd in uw nalatenschap een schuld vormen en met een hogere rente deze schuld jaarlijks zal toenemen, is uw eigen nalatenschap uiteindelijk kleiner en de verschuldigde erfbelasting op dat moment dus minder.

Bij 0% rente geldt het volgende. Vanwege het feit dat u als langstlevende tijdens uw leven nog over alles de beschikking houdt, mag er fiscaal gerekend worden met het zogenoemd fictief vruchtgebruik. Hierdoor zijn bij het eerste overlijden voor de erfbelasting de erfdelen van de kinderen kleiner en uw erfdeel groter. Omdat u als partner een veel hogere vrijstelling heeft dan de kinderen zal dit over het algemeen bij het eerste overlijden gunstiger uitpakken.

Daarentegen zal de verschuldigde erfbelasting bij het tweede overlijden (van u als langstlevende) vaak juist weer meer zijn; de schuld aan de kinderen is immers niet toegenomen.
Veel hangt af van de leeftijd en levensverwachting van de langstlevende partner. Ook andere aspecten kunnen een rol spelen. Aangezien dit best ingewikkelde materie is, zou ik u adviseren om bij een deskundige adviseur of erfcoach te rade te gaan als u er zelf niet uitkomt.

LET OP: De keuze over de rente moet gemaakt zijn uiterlijk binnen acht maanden na overlijden eventueel verlengd met de termijn waarvoor uitstel is verleend voor het indienen van deze aangifte.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.