Wie zijn derden voor de Successiewet?

Getty Images

Ik lees regelmatig over vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. Zo las ik onlangs ook weer een artikel waarin stond: “de vrijstellingen schenk- en erfbelasting zijn weer iets omhoog gegaan. De jaarlijkse vrijstellingen voor kinderen en derden bedragen in 2022 respectievelijk € 5.677 en € 2.273.” Wie zijn of worden er bedoeld met derden?

U heeft het over “derden” maar binnen de Successiewet wordt meestal gesproken over “overige verkrijgers”. 

Het begrip overige verkrijgers (derden) speelt allereerst een rol bij de bepaling van de tarieven voor de erf- en schenkbelasting. Hier verstaat met onder overige verkrijgers: alle andere dan partners, kinderen en kleinkinderen. Voor zowel de schenkbelasting als voor de erfbelasting is in 2022 het tarief voor overige verkrijgers 30% voor ontvangen bedragen tot en met  €130.425 en 40% voor bedragen daarboven. Daarnaast kenen we dit begrip “overige verkrijgers” binnen de Successiewet bij de vrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. Binnen beide belastingen wordt hier weer net wat anders onder verstaan.

Voor de erfbelasting wordt bij de hoogte van de vrijstellingen met overige verkrijgers/derden bedoeld: iedere ander dan de partner (volgens de Successiewet*), kinderen, kleinkinderen, ouders, onder voorwaarden stief- en pleegkinderen en ANBI's/SBBI's (mits vrijgesteld; daarvoor gelden voorwaarden).

Voor de schenkbelasting wordt bij de hoogte van de vrijstellingen met overige verkrijgers/derden bedoeld: iedere ander dan kinderen en ANBI's en SBBI's (mits vrijgesteld; daarvoor gelden voorwaarden).
Zowel voor de schenk- als voor de erfbelasting bedraagt voor derden de hoogte van de vrijstelling voor 2022 € 2.274. 

* Let wel op dat het begrip partner binnen de Successiewet niet volledig gelijk is aan dit begrip voor de andere belastingwetten.

N.B. Als er sprake is van bedrijfsopvolging gelden er bijzondere regels.

Getty Images
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Nicole Goud