Verkoop woning na opname verpleeghuis

Vraag van de week

Getty Images

Hoe lang moet u wachten met het leegruimen en verkopen van een woning, als u een gevolmachtigde bent van iemand, die door ziekte in een verpleeghuis is opgenomen?

Het moment van verkoop of opzeggen van de huur is altijd een lastige. Eigenlijk is het advies steeds: zorg dat u een schriftelijke verklaring van de instelling ontvangt waaruit blijkt dat de opname definitief is. Met ander woorden er is geen kans meer op terugkeren naar de eigen woning. Tot dat moment kunt u wel voorbereidende werkzaamheden verrichten, zoals informeren bij makelaars naar de verkoopwaarde en kosten verkoop, het opruimen van oud papier en andere waardeloos of verouderd materiaal. Ook kunt u bij de mogelijke toekomstige erfgenamen informeren of zij bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en of zij belangstelling hebben voor bepaalde zaken. Als diegene zelf nog zijn wil kenbaar kan maken, speelt hij uiteraard de hoofdrol. Is dat niet meer mogelijk dan moet u zoveel mogelijk in zijn geest handelen.

Zorg - zolang de woning leeg staat - dat deze een min of meer bewoonde indruk maakt. Zorg dat timers de lampen aan en uit laten gaan, houd de tuin een beetje bij, haal regelmatig de post op en houd contact met de buren zodat zij weten wie ze bij onraad moeten waarschuwen. Op het moment dat bekend is dat uw vriend blijft opgenomen in de zorginstelling kunt u de stap naar verkoop van de woning zetten en deze leegruimen. Uw voorwerk betaalt zich dan uit. Maar het blijft vreemd om een woning leeg te ruimen terwijl de eigenaar nog leeft. Weet u niet wie de mogelijke erfgenamen zijn omdat het testament niet bekend is of wanneer er geen testament is en de familieverhoudingen verwaterd zijn, sla dan de min of meer waardevolle spullen op zodat de erfgenamen na het overlijden van uw vriend kunnen beoordelen wat zij met de spullen uit de erfenis willen doen. Na het overlijden van diegene eindigt uw volmacht en begint de verantwoordelijkheid van de executeur of de erfgenamen.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur