Eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp gaat omhoog

Stofzuigen
Getty Images

Wie huishoudelijke hulp via de gemeente krijgt, betaalt een eigen bijdrage van 19 euro per maand. Dat verandert in 2025. Dan wordt de eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen en dat kan oplopen tot 225 euro per maand.

Om de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betaalbaar te houden, voert de overheid per 2025 een ‘passende’ eigen bijdrage in voor huishoudelijke hulp. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen vanaf 185 procent van het sociaal minimum, een hogere eigen bijdrage gaan betalen. Dat loopt geleidelijk op. Vanaf een jaarlijks inkomen van 66.000 euro geldt een maximale eigen bijdrage van 255 euro per maand. 

Een strop van 400 miljoen euro 

Met de herinvoering van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp wil staatssecretaris Maarten van Ooijen de kosten voor de Wmo terugdringen. Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is niet nieuw. Ook vóór 2019 was de hulp vanuit de gemeente op die manier geregeld. Maar toen dat werd losgelaten, was het hek van de dam. Ook degenen met een middeninkomen of nog hoger, bedankten massaal hun werkster en meldden zich aan bij de gemeente voor goedkopere hulp. Onderzoekers schatten dat de Wmo-uitgaven daardoor met ruim 400 miljoen euro extra zijn opgelopen. “Deze aanzuigende werking was voorzien, maar is hoger dan verwacht”, schrijft Van Ooijen aan de Tweede Kamer. 

Vergrijzing 

Langer thuis blijven wonen is ‘het nieuwe normaal’. Verzorgingstehuizen bestaan niet meer. En ondanks de vergrijzing en het groeiend aantal hulpbehoevende ouderen, komen er geen verpleeghuisplekken bij. Het beroep op thuishulp en de wijkverpleging zal de komende jaren daardoor alleen maar toenemen, zo is de verwachting. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat gemeenten met ingang van 2025 jaarlijks 110 miljoen euro extra krijgen voor de Wmo. Hulp vanuit de Wmo is méér dan alleen huishoudelijke hulp. Het is ook de installatie van een traplift, de aanschaf van een aangepaste fiets of scootmobiel, de dagbesteding of hulp bij de administratie of de aanschaf van een Wmo-vervoerspas.

Auteur