Maandelijkse eigen bijdrage Wmo maximaal 19 euro

Getty Images

In 2020 gaan huishoudens maximaal 19 euro eigen bijdrage betalen voor hulp of ondersteuning uit de Wmo. Bij de vaststelling van de eigen bijdrage wordt niet gekeken naar inkomen of vermogen. Ook de hoeveelheid hulp maakt niet uit. Iedereen betaal maximaal 19 euro per maand.

Dat meldt het CAK, die de eigen bijdrage int. De eigen bijdrage van 19 euro geldt voor maatwerkvoorzieningen en voor veel algemene voorzieningen. Daarnaast mogen gemeentes voor algemene voorzieningen een aparte bijdrage in de kosten vragen.

In 2019 kwam dit regelmatig voor. Het gebeurde zelfs zo vaak dat de Nationale Ombudsman de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierover heeft benaderd. Het CAK meldt nu dat voor een aantal algemene voorzieningen in 2020 geen aparte bijdrage meer wordt gevraagd. Dit verschilt per gemeente.

Geen AOW

Ontvangers van Wmo-voorzieningen die zijn getrouwd of een partner hebben, betalen geen eigen bijdrage als één van de partners nog geen AOW heeft. Pas zodra beide partners de AOW-leeftijd bereiken gaan ze de eigen bijdrage betalen. Wie een eigen bijdrage voor de Wlz (Wet langdurige zorg) betaalt, hoeft geen eigen bijdrage Wmo te betalen.

Auteur 
Bron 
  • CAK