Ouderen willen de terugkeer van het verzorgingshuis

Maar dan wel in een modern jasje

verzorgingshuis
Getty Images

Ouderen missen het verzorgingshuis. De kloof tussen thuis wonen en het verpleeghuis is nu onoverbrugbaar groot. Dit bleek uit een onderzoek op PlusOnline waaraan ruim 11.000 ouderen deelnamen.

99% van de ondervraagde ouderen wil dat het verzorgingshuis terugkeert. Niet exact het verzorgingshuis hoe het was, maar een moderne versie. Één van de respondenten reageert: “Nu zitten ouderen eenzaam te verpieteren en wachten op een half uurtje zorg per dag. Zogenaamd omdat ze dat zelf willen.”

De kloof kleiner maken

Bijna nergens ze nog te vinden, de verzorgingshuizen. Ze zijn weg omdat het de bedoeling is dat ouderen langer thuis blijven wonen en hulp krijgen van mantelzorgers of de thuiszorg. En wanneer het thuis écht niet meer gaat, is er hopelijk plek in het verpleeghuis. Maar zonder verzorgingshuizen als ‘tussenstation’, is de kloof tussen thuis wonen en verpleeghuiszorg voor 24-uurszorg, véél te groot. Voormalig minister voor langdurige zorg en sport uit Conny Helder noemt ‘geclusterde woonvormen’ als één van de oplossingen voor die kloof. Geclusterde woningen zijn zelfstandige woningen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen, eventueel met zorg onder handbereik. De meeste politieke partijen ondersteunen één of andere nieuwe manier van verzorgingshuizen. Zo bepleitte JA21 een ‘herintroductie van een tussenvoorziening’, een opvulling tussen thuis- en mantelzorg en het verpleeghuis. Een meerderheid van de tweede kamer ging hierin mee en stemde vóór dit voorstel. 

Andere ideeën 

Een aanzienlijk aantal politieke partijen wil vooral dat er méér seniorenwoningen worden gebouwd. Seniorenwoningen zijn gelijkvloerse huurwoningen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Een andere interessante optie voor de politiek zijn de verzorgingshuizen ‘nieuwe stijl’ waar studenten samenwonen met ouderen. Jongeren hoeven voor deze woningen geen huur te betalen en in ruil hiervoor doen zij (lichte) zorgtaken voor de ouderen die er wonen.

Is thuis wonen écht goedkoper?

En ouderen zelf? Zij vragen zich vooral of of langer thuis wonen nou écht goedkoper is dan een bejaardenhuis. Hoe handig zou het zijn als kwetsbare ouderen die veel mankeren, naar een appartement zouden kunnen verhuizen in een bejaardenhuis? Dan is iedereen in één klap van al het gedoe verlost. Want de thuiszorg-medewerker hoeft niet de hele stad door te fietsen maar kan gewoon langslopen op de gang. Er is aanspraak, er is zorg en veiligheid en misschien zelfs een bibliotheek of een tuin. En er is een woning die vrijkomt op de bomvolle woningmarkt. Zijn niet héél veel problemen op deze manier in één klap opgelost? (En als je niet wilt, dan hoef het niet. Mag je wél thuis blijven wonen). 

Auteur