Nieuwe regels, hoge boetes

Vanaf 1 juli 2019 mag je op de fiets (én op de scootmobiel) geen telefoon meer in handen hebben. Anders riskeer je een boete van €95. En er komen meer maatregelen aan.

Vanaf 1 juli 2019 moet het afgelopen zijn met bellen en appen op de fiets. De overheid heeft hiertoe besloten om de (fiets)veiligheid in het verkeer te vergroten. Of dat veel helpt, is maar de vraag. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat een mobiele telefoon maar bij 1,2 procent van de fietsers die op de eerste hulp belanden, een rol speelt. Niettemin komt er deze zomer een campagne om te wijzen op de gevaren van ‘appen op de fiets’. De overheid wil dat de politie direct na het invoeren van de maatregel streng gaat controleren en beboeten.

Muziek luisteren lijkt met 3 procent gevaarlijker, terwijl dat na 1 juli nog wel mag. Praten met iemand anders op de fiets is zelfs goed voor 11 procent van de ongelukken die in het ziekenhuis eindigen. Goed opletten op de fiets wordt dus alleen maar belangrijker. Op bijna alle wegen en fietspaden is het steeds drukker, met nieuwer en stiller verkeer, zoals elektrische auto’s, e-bikes, speed-pedelecs, e-bakfietsen, hooverboards en nog veel meer. Die gedragen zich soms net even anders dan je verwacht. 

NIEUW: de fietsstraat

Relatief nieuw is de fietsstraat, vaak te herkennen aan het rode asfalt. De fietsstraat is géén fietspad, want auto’s mogen er ook rijden. Maar die zijn ‘te gast’. Dat betekent dat fietsers ruim baan krijgen. In plaats van een smal fietsstrookje ligt er bijvoorbeeld een bredere fietsstrook en levert de auto ruimte in.

Er zijn ook varianten met een (klinker)afscheiding in het midden. Het probleem is dat deze fietsstraten geen aparte juridische status hebben: de gewone regels zijn hier van toepassing. Fietsers horen dus rechts te houden en mogen met maximaal twee personen naast elkaar. 

HELM: (nog) niet verplicht

Een helm is op een gewone fiets en een e-bike niet verplicht, hoewel dit voor een e-bike wel steeds vaker wordt aangeraden. Op een snelle e-bike, de zogeheten speed-pedelecs die tot 45 kilometer per uur kunnen, geldt wel een helmplicht. Voor deze snelle fietsen heb je ook een extra verzekering en een (brommer)rijbewijs nodig. 

SNELHEID: maximaal 30 km/u?

De Fietsersbond pleit al meer dan een jaar voor een lagere snelheid in de bebouwde kom: van 50 naar 30 kilometer per uur. In veel plaatsen geldt deze maximumsnelheid al, maar nog niet overal. Dat zorgt er volgens de bond voor dat er vaak veel te hard wordt gereden. Het verlagen van de maximumsnelheid zou volgens de Fietsersbond honderd verkeersdoden per jaar kunnen schelen. Voor zover bekend zijn er nog geen plannen om de maximumsnelheid in de bebouwde kom landelijk bij wet te regelen.

Volgens Veilig Verkeer Nederland, blijkt uit onderzoek dat er een kwart minder letselongevallen zijn als een 50 kilometer per uur-gebied wordt ingericht als een 30 kilometer per uur-gebied. De kans dat een voetganger een botsing met een auto bij 50 kilometer per uur overleeft, is ongeveer 85%. Bij een snelheid van 15 kilometer per uur is de overlevingskans bijna 100%. De snelheid van het autoverkeer heeft dus een aantoonbare negatieve invloed op de verkeersveiligheid, vooral op die van kwetsbare weggebruikers.

Veilig Verkeer Nederland wijst er bovendie op dat de weglengte binnen de bebouwde kom zo'n 80% kan worden gezien als (woon)straat, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur mogelijk is. In het belang van de verkeersveiligheid is het dan ook zeer wenselijk dat de algemene snelheidslimiet binnen de bebouwde kom wordt terug-gebracht.

NIEUW: alles op groen

Enschede begon ermee en nu zie je het op steeds meer plaatsen: alle fietsstoplichten springen tegelijk op groen! En je mag ook diagonaal ­oversteken. Lekker vlot, maar soms zorgt het voor onduidelijkheid. Want wie heeft er voorrang? Tot nu toe is het antwoord: iedereen. Fietsers moeten gewoon goed opletten. Gaat het toch fout, dan zijn alle partijen voor een gelijk deel aansprakelijk. 

Uit het wetsvoorstel

Artikel 61a Reglement verkeers­regels en verkeerstekens 1990: “Het is degene die een voertuig bestuurt (motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig met een motor) verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.”

Fietsboetes

  • Appen op de fiets (vanaf 1 juli) -->  €95
  • Geen voor/achterlicht --> €55
  • Geen fietsbel --> €35  
  • Geen reflector (ook in de trappers) --> €35
  • Rijden onder invloed (vanaf 0,54 promille) --> €100 
  • Slechte remmen --> €35
  • Doorrijden bij een zebrapad --> €150
  • Blinde geen voorrang geven --> €150
  • Door rood rijden --> €95
Bron(nen):