Caravan voor je raam

Vraag van de week

In mijn niet al te brede straat en met toch al weinig parkeerplaatsen staat de caravan van mijn buren nadat ze terug zijn gekomen van vakantie al een week voor mijn raam. Hoewel de relatie met mijn buren goed is, zou ik toch graag willen dat de caravan verdwijnt. Wat zijn mijn rechten?

Voor veel kampeerders is het ophalen en weer terugbrengen van de caravan uit of naar de stalling en hem reisklaarmaken en weer schoonmaken een regelmatig terugkerend ritueel. Daar is tijd voor nodig. Kan de caravan niet op de eigen grond geplaatst, dan staat hij vaak op de openbare weg geparkeerd en dat mag ook. Maar veel gemeenten hebben aan dat parkeren wel grenzen gesteld. Zo staat in de meeste Plaatselijke Politie Verordeningen (APV) dat de caravan maximaal drie dagen achtereen op de openbare weg geparkeerd mag worden.

Dat geldt niet alleen voor caravans, maar voor alles wat een beetje aan kamperen verwant lijkt zoals vouwcaravans, keten en aanhangers. Bovendien geven veel gemeenten nog maximale maten van de op de openbare weg te parkeren caravan aan. Het meeste gebruikt is maximaal 6 meter lang en 2,4 meter breed. Als de caravan geparkeerd staat, moet er - als er bij u betaald parkeren geldt - ook voor betaald worden, behalve (gek genoeg) als hij aan de auto verbonden is.

In die situaties dat het mogelijk is de caravan op de eigen grond te plaatsten, mag dat in veel gemeenten alleen als de caravan achter de zogenoemde gevelrooilijn staat. De APV van uw gemeente kan daarover meer helderheid verschaffen.

Om te zorgen dat de caravan verdwijnt kunt u de gemeente inlichten en vragen te handhaven. Dat doen gemeenten in de meeste gevallen door eerst een waarschuwing te geven, vervolgens een boete om tenslotte bij hardleersheid de caravan weg te slepen. Een goed gesprek met de buren kan natuurlijk ook helpen.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.