Een boete uit het buitenland: wat nu?

Na je vakantie vind je bij thuiskomst een envelop: je hebt een boete gekregen omdat je bent vergeten een parkeerkaartje te kopen! Maar hoe weet je dat het echt een boete is, en geen truc van criminelen? Dat werkt als volgt...

Vooral de landen België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Spanje sturen hun bekeuringen naar het huisadres van de overtreder. Opsporingsinstanties mogen gegevens uit kentekenregisters met elkaar uitwisselen, dat is op internationaal en Europees niveau zo geregeld. Het dus mogelijk dat bijvoorbeeld de Franse politie dankzij uw kenteken uw naam en adres kan achterhalen.

Zo herkent u een echte boete

„We krijgen vaak vragen van mensen of de brief die zij hebben gekregen, wel echt is”, zo vertelt Yda Matthijssen van ANWB Experts. Een echte bekeuring is te herkennen aan de hand van enkele criteria. Zo zouden naam en adres van de kentekenhouder in de brief moeten staan, een specificatie van welke regel u precies heeft overtreden, het bedrag dat u moet betalen, hop welke manier u dit kunt betalen, de beroepsmogelijkheden die er zijn, en de gegevens van de organisatie die de boete heeft uitgedeeld, meestal voorzien van het websiteadres. Echte boetemails zijn heel algemeen, persoonlijke gegevens staan er niet in. „Boetes komen nooit per mail”, geeft Matthijssen aan. „Echte bekeuringen komen altijd per post.”

Controleer goed of bovenstaande punten allemaal in de boete staan! Criminele hebben dit fenomeen namelijk ook ontdekt. In de vakantieperioden wordt meer post en e-mail verzonden waarin mensen worden opgedragen boetes te betalen.

Niet betalen?

Betaalt u niet, dan volgen er meestal eerst nog twee aanmaningen. Vaak wordt het bedrag ook per aanmaning verhoogd. Is het geld dan nog niet gestort, dan pakt het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau, een overheidsinstantie) het stokje over, met nog eens €9 aan administratiekosten bovenop de factuur. Betalen dus, adviseert de ANWB. „Simpelweg ook omdat hoe sneller je betaalt, hoe goedkoper het is”, aldus Matthijssen.

„In sommige landen worden bij bepaalde overtredingen strafpunten opgelegd aan de bestuurder. Hiervoor moet de bestuurder gegevens opsturen. Dit kan door middel van een formulier en/of een kopie van zijn rijbewijs. Doe je dit niet, dan volgt een extra boete van rond de € 300,- voor het niet verstrekken van de gegevens”, waarschuwt ze.

Bezwaar maken

Vindt u de boete niet kloppen, dan kunt u bezwaar maken. Op de bekeuring staat meestal ook aangegeven wie u kunt bellen om bezwaar te maken. Veel instanties in de Europese Unie hebben sites met daarop allerlei informatie in het Nederlands. Zo staan betalings- en bezwaarmogelijkheden beschreven. Bellen kan ook; soms wordt zelfs Nederlands gesproken.

Bron: www.telegraaf.nl