50+ en jongerenpolissen maken belofte niet waar

Aanvullende zorgverzekeringen specifiek gericht op jongeren of senioren scoren onder de maat op dekkingen die juist voor die groepen van belang zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingswebsite Geld.nl. De vergelijker deed onderzoek naar de prijs-kwaliteitverhouding van 145 aanvullende zorgverzekeringen van 31 zorgverzekeraars.

Naast algemene aanvullende verzekeringen, bieden enkele verzekeraars speciale aanvullende verzekeringen voor specifieke bevolkingsgroepen aan, zoals jongeren of 50-plussers. Alhoewel de namen van deze aanvullende polissen anders doen vermoeden, valt de dekking vaak tegen in vergelijking met 'normale' aanvullende pakketten.

Geld.nl inventariseerde voor de groepen jongeren en senioren de voor hen belangrijkste dekkingen. Vervolgens is gekeken in hoeverre zowel doelgroepgerichte als algemene aanvullende verzekeringen hiervoor een vergoeding boden. Bij de groep jongeren werden de verzekeringen beoordeeld op de vergoedingen voor onder meer anticonceptiemiddelen en acnétherapie. Bij senioren werd ondermeer gekeken naar vergoedingen voor gebitsprotheses en griepvaccinaties.

“Hoewel je zou verwachten dat deze doelgroepverzekeringen flinke vergoedingen bieden op de specifieke zorgbehoeften van de betreffende doelgroep, blijkt dat niet het geval”, legt Paul Huibers van Geld.nl uit. “Het zijn juist de algemene aanvullende verzekeringen die beter scoren op de dekkingen die voor deze groepen relevant zijn.” Wie dus op zoek is naar een nieuwe zorgverzekering voor 2012, moet bij een vergelijking, niet alleen kijken naar de naam van een polis, maar vooral naar de voorwaarden.

[[image file="2011-11/button-zorgverzekering_a_1.png" ]]

Vergelijk zorgpolissen

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl