De nieuwe regels voor samenwonen

Getty Images

Twee personen die elkaar regelmatig zien of iedere dag samen eten, maar wel ieder een eigen woning hebben, konden tot nu toe toch beschuldigd worden van samenwonen en gekort worden op de alleenstaande-AOW. Die onzekerheid is vanaf nu verleden tijd. Vooruitlopend op de nieuwe samenwoonregels die naar verwachting in de loop van 2014 ingaan mag de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ze al toepassen.

Wel of niet samenwonen maakt voor AOW’ers een flink bedrag bruto per maand uit. De AOW voor gehuwden, of daar aan gelijkgestelden zoals samenwoners, bedraagt ongeveer bruto €725 per maand. Een alleenstaande ontvangt maandelijks ongeveer € 1055 bruto.

Om te bepalen of u wel of niet samenwoont kent de wet voor AOW’ers vanaf volgend jaar de zogenaamde twee-woningen-regel. De voorwaarden om niet als samenwoner te worden gezien:

- Beide personen moeten bij de gemeente op een ander adres zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie. Echtparen of geregistreerden komen niet in aanmerking voor de twee-woningen-regel. Heeft een echtpaar twee woningen, dan zou het theoretisch mogelijk zijn om ieder een woning op de eigen naam te zetten, of te gaan scheiden en zo een hogere alleenstaande AOW ontvangen. In het wetgevingsproces is al rekening gehouden met deze creatieve methode om een hoger inkomen te verwerven. Bij het bepalen van wel of niet samenwonen zal en mag de SVB onderzoeken of ieder van de partners van tafel-en-bed zijn gescheiden of duurzaam gescheiden wonen, is dat niet geval, dan blijven beide partners ieder een gehuwden-AOW ontvangen. Ook twee AOW-ontvangers die overwegen samen te gaan wonen, maar een van de twee woningen alleen maar aanhouden voor een hogere AOW zullen door de mand vallen wanneer de tweede woning niet daadwerkelijk zelfstandig wordt gebruikt.

- Beiden moeten een eigen (huur) woningen hebben waarvoor ze de kosten van energie, huur, hypotheekrente of woningonderhoud aantoonbaar zelf dragen.
 
-Er mogen op het betreffende adres geen andere mensen zijn ingeschreven, minderjarige kinderen uitgezonderd. Verhuurt u een kamer of overweegt u dat te doen, dan verspeelt u daarmee uw recht als zelfstandig wonende AOW’er en levert u toch ongeveer €330 van uw inkomen per maand bruto in.

- De betreffende woning mag geen kamerbewoning zijn, geen vakantie- of recreatiewoning, geen tijdelijke woonruimte en geen postadres zijn.

- Er mag geen vruchtgebruik of zakelijk recht op de woning zijn gevestigd. Vooral vruchtgebruik beperkt de langstlevende die het vruchtgebruik van de woning hebben geërfd of wanneer de woning in vruchtgebruik is verkregen door verkoop of schenking aan de kinderen. Wellicht wordt op dit punt gedurende het wetgevingsproces nog een aanpassing gedaan.

De nieuwe regels voor samenwonen gelden alleen voor de AOW, niet voor de Algemene nabestaandenwet of bijstand.

De aanpassing van de regels voor samenwonen worden samen behandeld met de aanpassing van het partnerbegrip. Nu nog heeft samenwonen met een eigen kind (eerste lijn) geen gevolgen voor de hoogte van de AOW en is moeder of vader alleenstaand voor de SVB. Na aanpassing van de wet per 2015 zal de moeder of vader de alleenstaande AOW kwijtraken en nog slechts een gehuwden-AOW ontvangen.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel
Bron 
  • geldenrecht.nl