Prinsjesdag 2019 en wonen

Getty Images

De plannen van het kabinet voor 2020 en daarna hebben grote gevolgen voor huizenbezitters en huurders. We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij.

Huren omlaag, scheefwonen aangepakt

Er bestaat een koppeling tussen de huurprijs en de WOZ-waarde van een woning. Omdat de WOZ-waarde met name in de grote steden sterk is gestegen, stijgen de huren daardoor mee. De WOZ gaat, waarschijnlijk vanaf 2020, nog voor maximaal 33 procent meetellen. Dat maakt huren goedkoper.
Wie nu met een te hoog salaris in een relatief goedkope sociale huurwoning woont, kan rekenen op een flinke huurstijging: zo’n 50 tot 100 euro per maand. Het kabinet hoopt op die manier de doorstroming te bevorderen en ruimte te maken voor huurders met een beperkt inkomen.

Minder hypotheekrenteaftrek

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt stapsgewijs afgebouwd. Tot nu toe was dat steeds met een half procent, dit jaar gaat het harder: 3 procent minder aftrek. Vanaf 2020 is de maximale hypotheekrenteaftrek daardoor 46 procent. Deze maatregel raakt woningbezitters met een belastbaar inkomen boven de €68.507.  De gevolgen zijn afhankelijk van het inkomen en de hypotheek en verschillen dus van geval tot geval.

Eigenwoningforfait daalt

Tegenover de versnelde beperking van de hypotheekrenteaftrek staat een compensatie. Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.080.000 omlaag met 0,05 procent en komt uit op 0,6 procent.
Voor huiseigenaren is dat gunstig. Als het eigenwoningforfait daalt, wordt de aftrek eigen woning hoger; dit kan leiden tot een hogere belastingteruggave.

Kleine of geen hypotheekschuld: meer belasting

De aftrek voor een kleine of geringe eigenwoningschuld (Wet Hillen) wordt in 30 jaar geleidelijk afgebouwd. In 2020 daalt deze naar 93,33 procent. De gevolgen zijn afhankelijk van de waarde van de woning, maar het scheelt meestal enkele tientjes per jaar. Deze 'aflosboete' raakt met name ouderen.

Waarde woning: + acht procent

Volgens de Waarderingskamer stijgt de gemiddelde WOZ-Waarde in 2020 met acht tot tien procent. Een hogere WOZ-waarde heeft onder meer gevolgen voor het eigenwonigforfait: die gaat omhoog en dat zorgt voor een lagere belastingaftrek. Ook gemeentelijke heffingen kunnen stijgen door een hogere WOZ.

 

Auteur