Waarom een levenstestament?

Getty Images

Een vriendin was laatst bij een voorlichtingsbijeenkomst van haar notaris geweest. Hij adviseerde haar om een levenstestament op te laten stellen, maar is dat nu echt nodig?

Of het nodig is weten we pas achteraf, bij overlijden. Als voorzorgsmaatregel kan een levenstestament in ieder geval zinvol zijn. De term 'levenstestament' is eigenlijk ongelukkig, je regelt er immers niet je laatste wil in, maar wel hoe je je leven wilt voortzetten wanneer je dat zelf niet meer (goed) kunt aangeven. In een levenstestament kun je een aantal zaken regelen, om een grof onderscheid te maken: materiële en immateriële zaken. Dingen die met geld, waarde te maken hebben en dingen die met het leven te maken hebben.

De immateriële zaken zijn:

  • een wel- of niet behandelverklaringen en onder welke omstandigheden
  • wie uw mentor mag zijn wanneer u zelf niet meer voor uzelf kunt opkomen, dus wie mag beslissen over wel of niet behandelen?
  • hier past ook de zorg voor huisdieren onder, wat moet er met hen gebeuren wanneer u niet meer voor ze kunt zorgen?

Onder materiële zaken verstaan we:

  • het doen van uw administratie
  • betalingen
  • de verkoop van uw woning
  • het doen van de aangifte inkomstenbelasting

Hier kunt u ook opnemen dat er namens u geschonken mag worden wanneer u dat zelf niet meer kunt. U kunt zelfs opnemen dat wanneer u zorg ontvangt waar de eigen bijdrage mede gebaseerd is op uw vermogen dat er dan geschonken mag worden tot bijvoorbeeld de vrijstelling box 3. Daarmee voorkomt u de hogere eigen bijdrage zorg.

Het levenstestament is ook geschikt om uw inboedel te verdelen wanneer u bijvoorbeeld wordt opgenomen in een verpleeghuis en uw huis leeg moet. Mocht u stukken per testament gelegateerd hebben dan kunt u dit in een levenstestament ook doen, de stukken komen dan bij de persoon terecht die u het gunt.

Volmacht is terug te draaien
Ten slotte is het goed om te weten dat het levenstestament door de notaris wordt opgemaakt, u geeft daarmee feitelijk een volmacht af aan de personen(en) van uw keuze. U blijft echter handelingsbekwaam. Mocht de gevolmachtigde dingen doen die u niet aanstaan, kunt u alles terugdraaien. Wenst u controle over de financiële zaken die uw gevolmachtigde doet, dan kunt u ook een tweede controlerende gevolmachtigde benoemen of de eerste gevolmachtigde zelfstandig laten werken tot bijvoorbeeld € 1000. Zijn er zaken boven dit bedrag, dan moet de tweede bewindvoerder meetekenen.

Bent u niet meer handelingsbekwaam en doet u dingen die niet in uw belang zijn, dan kan het nodig zijn dat alsnog de rechter er aan te pas komt om een bewindvoerder aan te wijzen, u kunt dan in uw levenstestament alvast een voorstel doen. Mochten er minderjarige kinderen zijn, dan kan het levenstestament ook dienen om een voogd aan te wijzen.

Zinvol of niet?
Of het voor u zinvol is om een levenstestament te laten maken moet u zelf beoordelen. Het kan een geruststellend idee zijn dat u ook wanneer u het zelf niet meer kunt u toch de regisseur van uw eigen leven blijft.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel
Bron 
  • geldenrecht.nl