Welke behandelingen zijn uitgesloten van het eigen risico?

Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar van 220 naar 350 euro. Maar gelukkig zijn er nog steeds uitzonderingen. We zetten ze voor u op een rij.

De partijen van het 'lenteakkoord' spraken afgelopen mei af om het verplichte eigen risico te verhogen van 220 tot 350 euro. Daarmee is het eigen risico meer dan verdubbeld in vijf jaar tijd. De eigen betalingen namen hierdoor toe van gemiddeld 107 naar 133 euro dit jaar. Of het eigen risico voorlopig hetzelfde blijft, is twijfelachtig. Veel kenners gaan ervan uit dat mensen in de toekomst nog meer zorgkosten voor eigen rekening moeten nemen.

Het eigen risico betekent dat u alle zorg tot 350 euro zelf betaalt, met een aantal uitzonderingen, zoals bezoek aan de huisarts. Mensen met een laag inkomen krijgen compensatie voor de verhoging in de vorm van extra zorgtoeslag.

Eigen risico, wat is uitgesloten?
Bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, griepprik en bevolkingsonderzoeken, vallen er niet onder. Ook een bezoek aan de huisartsenpost in het weekeinde, gaat niet ten koste van het eigen risico. Maar als de huisarts medicijnen voorschrijft of laboratoriumonderzoek laat doen, gaat dat weer wèl ten koste van het verplicht eigen risico. Dat geldt ook voor de kosten van de pil en andere anticonceptiemiddelen, zoals spiraal, de prikpil en 'paniekpil', oftewel: de morning afterpil, hoewel deze laatste natuurlijk geen anticonceptie is. Ook de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, valt niet onder het eigen risico.

Andere behandelingen worden gedeeltelijk vergoed, maar daarvan stijgt de eigen bijdrage volgend jaar. Een overzicht vindt u hier.

Chronisch zieken
Bepaalde groepen chronisch zieken met hoge zorgkosten hebben recht op compensatie van het eigen risico (Cer). De hoogte van deze compensatie is in 2012 85 euro. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) keert dit bedrag aan het einde van het jaar in één keer uit.

De compensatie voor het eigen risico in de zorgverzekering staat los van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en arbeidsongeschikten (Wtcg). U hoeft de Wtcg niet zelf aan te vragen. Als u recht hebt op de tegemoetkoming krijg je in oktober of november automatisch een brief (beschikking) van het CAK.

Overstappen
Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Vergelijk en bespaar vele honderden euro's!

vergelijken

Auteur 
Bron 
  • geldenrecht.nl