Nieuw nabestaandenpensioen: vijf jaarsalarissen

Werkgevers en vakbonden werken op verzoek van de overheid aan plannen voor een nieuw nabestaandenpensioen. Wie achterblijft mag straks kiezen: vijf jaarsalarissen of een lagere levenslange uitkering.

Dat schrijft de Volkskrant. Dit nieuwe nabestaandenpensioen moet een onderdeel worden van de nieuwe pensioenplannen.

ANW

Nabestaanden kunnen nu een beroep doen op de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Maar de regels om voor ANW in aanmerking te komen zijn streng.
Alleen als er sprake is van kinderen die jonger zijn dan 18 of arbeidsongeschiktheid heeft een weduwe of weduwnaar daar recht. Als iemand een bruto inkomen heeft van meer dan €2.638,94 (2019), vervalt het recht op ANW. Of deze ANW-regeling ook gaat veranderen is de vraag: de plannen hebben betrekking op het aanvullende pensioen.

Aanvullend pensioen

Naast de ANW, bouwen werknemers vaak pensioen op via de werkgever. In dat pensioen zit vaak een nabestaandenvoorziening. Maar hoe deze eruit ziet, kan per fonds sterk verschillen. Soms is de dekking gekoppeld aan hoe lang iemand in dienst is. Verandert iemand van baan en slaat daarna het noodlot toe, dan kan het nabestaandenpensioen zeer karig uitpakken. Ook in veel andere gevallen kan het nabestaandenpensioen tegenvallen.

Dit nieuwe plan zou voor meer helderheid moeten zorgen, al moeten de details nog uitgewerkt worden.