Prinsjesdag 2023 voor AOW’ers met een koopwoning

Mark Rutte Tweede Kamer Prinsjesdag 2023
Getty Images

Deze week was het de derde dinsdag in september, oftewel Prinsjesdag, waarop onze koning traditioneel de Troonrede uitspreekt en de minister van Financiën de miljoenennota en rijksbegroting aanbiedt in het welbekende koffertje. Wat is de impact van de Kabinetsplannen voor eigenwoningbezitters in de AOW-leeftijd? We vatten de vier belangrijkste wijzigingen kort samen. 

1.    Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

Wie meer dan 30 jaar geleden een woning kocht is in veel gevallen hypotheekvrij. Op de woning zit een forse overwaarde maar zolang het geld in de stenen zit kun je er niets mee. Veel woningeigenaren kiezen er dan ook voor om dit geld vrij te stellen middels het opnemen van overwaarde. 

Dit bedrag wordt geregeld gebruikt voor het doen van een schenking aan (klein) kinderen. Helaas is het vanaf 2024 niet meer mogelijk om een belastingvrije schenking te doen voor de eigen woning. Wil je dit alsnog doen, zorg er dan voor dat het geld uiterlijk 31 december 2023 op de rekening van de ontvanger staat. 

Ik wil mijn (klein)kinderen een schenking doen met overwaarde >>

2.    Afbouw Wet Hillen 

Heb je een groot deel van je hypotheekschuld afgelost of helemaal geen hypotheek meer? Dan is het eigenwoningforfait (percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning) hoger dan de aftrekbare kosten. Dit verschil mocht je in het verleden volledig opvoeren bij de belastingaangifte. 

Sinds 2019 wordt dit in 30 jaar tijd afgebouwd naar 0% en mag je in 2024 nog maar 80,01% aftrekken. Mogelijk worden de inkomsten uit eigen woning hoger waardoor je meer inkomstenbelasting gaat betalen. 

Dit houdt de Wetten Hillen in >>

3.    Wonen en zorg voor ouderen 

In 2024 wordt € 345 miljoen vrijgemaakt voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO). Hierbij wordt onder andere geld vrijgemaakt om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 

Er wordt geïnvesteerd in een intergenerationeel woonproject. Dit zijn woningen waarbij jong en oud in een woonvorm wonen. Daarnaast worden er meer zorggeschikte woningen in de sociale huur gebouwd. Dit geeft ouderen (met een zorgbehoefte) de mogelijkheid om de woning te verkopen en de overwaarde vrij te besteden, bijvoorbeeld als extra inkomensaanvulling of schenking.  

Eerder lieten we al zien dat de wens om langer thuis te wonen groot is bij ouderen, maar dat de woning hier vaak niet voor geschikt is. Tegelijkertijd zitten ouderen op een ‘ton aan overwaarde’, die ze kunnen vrijmaken om hun woning aan te passen.

4.    Geen inkomenstoets op verduurzamen

Om je hypotheek te verhogen ben je afhankelijk van het AOW-inkomen met een eventueel aanvullend pensioen. Goed om te weten is dat je je hypotheek altijd met 6% mag verhogen om je woning te verduurzamen. Het inkomen is hierbij niet van belang. 

Ontdek hier vrijblijvend met mogelijkheden om jouw hypotheek te gebruiken om de woning (verder) te verduurzamen. >>

Daarnaast kunnen woningeigenaren via het Nationaal Warmtefonds een renteloze lening afsluiten voor het verduurzamen van de woning. Echter mag het gezamenlijk inkomen niet hoger dan €60.000 zijn.  

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. onze partner NBG Finance.

Auteur