Recht op pensioen bij militaire dienstplicht?

Jaap Roelants
Karine Hoenderdos

Van augustus 1961 tot januari 1963 was ik dienstplichtig militair. Daarna ben ik in de zorg gaan werken. Ik krijg pensioen van Zorg en Welzijn. Maar heb ik over die anderhalf jaar in militaire dienst, geen pensioenrechten opgebouwd?

Nee, de dienstplicht telt niet mee voor het pensioen. Er werd ook geen premie ingehouden. In de jaren ‘60 dacht men overigens heel anders over het pensioen dan nu. Dat de geboortegolf van na de oorlog met pensioen zou gaan, was toen nog heel ver weg. Jongeren hoefden ook niet voor hun 25e  pensioenpremie te betalen, zelfs niet bij de overheid.

U moest het nog doen met een soldij van een gulden per dag voor de ongeoefende soldaat. De geoefende soldaat kreeg 1,25….Hoe hoger de rang, hoe hoger ook de soldij.
Pas in 1967 kwam er een soort salaris. Die werd ‘wedde’  genoemd en bedroeg 200 gulden per maand. Een hele verbetering dus. Dit bedrag was de bijstandsuitkering van toen. Maar er waren nog wel inhoudingen voor verblijf en voeding,  tot die in 1986 ook geschrapt werden. Maar een pensioenpremie werd nooit opgelegd. In 1997 werd de dienstplicht niet opgeheven maar opgeschort.


Toch zullen er mensen zijn die bij de uitkering van hun pensioen verrast werden met een pensioenbijdrage over hun diensttijd. Meestal was het niet een kleine verhoging van hun pensioen, maar een eenmalige bijdrage. Die mensen traden na hun diensttijd in dienst bij de overheid of het onderwijs en betaalden hun premie aan het ABP. Dit grote pensioenfonds voor ambtenaren heeft wettelijk de ruimte om de diensttijd van hun verzekerden mee te tellen. ,,Het was niet een lokkertje van de overheid om dienstplichtigen indertijd aan zich te binden, maar het gebeurt gewoon omdat het ABP de wettelijke ruimte heeft om dat te doen.”
Het kwam ook voor dat dienstplichtigen die bij de overheid gingen werken, een aanbieding kregen pensioenpremie te betalen over de diensttijd, waardoor ze alvast bijna twee extra jaren hadden. Voor sommigen had die aanbieding later weinig zin, omdat ze daardoor meer dan het maximum van 40 pensioenjaren hadden opgebouwd.

UPDATE: Lezers wijzen ons erop dat deze beperking later is afgeschaft, waardoor er toch sprake kan zijn van extra pensioenopbouw.

 

Auteur