50-plus kiezer zweeft

Getty Images

Bijna de helft van de kiezers van 50 jaar en ouder zweeft nog. Uit een enquête van website Plusonline.nl onder 1445 senioren blijkt dat 45% van de ondervraagden nog niet weet waarop te gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

De ‘zwevers’ komen vooral van de huidige grote partijen. Bij de vorige verkiezingen in 2012 kon de PvdA nog rekenen op de stem van 15 procent van de ondervraagden: nu is dat nog 2 procent. VVD gaat van 20 naar 4 procent. Een flink deel van die stemmen gaat naar 50Plus (stijgt van 7 naar 12 procent). PVV, de partij die in peilingen al lang aan kop gaat, stijgt onder de oudere kiezer licht: van 12 naar 13 procent.


Gebroken beloften

De belangrijkste reden om te gaan zweven lijkt de ontevredenheid over de in 2012 gekozen partij: 44 procent van de kiezers is teleurgesteld. De oorzaak van de ontevredenheid is in twee woorden samen te vatten: gebroken beloften.
Overigens weet negen procent van de ondervraagden niet meer welke partij vijf jaar geleden het vertrouwen kreeg


Zorg en Pensioen

Plusonline.nl stelde ook de vraag welke thema’s 50-plussers bij de komende verkiezingen het belangrijkst vinden.
Net als in 2012 staat Gezondheidszorg bovenaan, gevolgd door AOW en pensioenen. 76 procent van de ondervraagden geeft aan alleen te stemmen op een partij die zorgt voor meer handen aan het bed. 84 procent wil dat de overheid regelt dat de thuiszorg in iedere gemeente weer gelijk wordt. Dat we later met pensioen gaan, lijken oudere kiezers te accepteren: slechts 27 procent stemt alleen op een partij die de AOW-leeftijd weer verlaagt naar 65 jaar. Een veel grotere doorn in het oog is het korten op pensioenen: acht van de tien ondervraagden stemt alleen op een partij die van plan is daar een eind aan te maken.


Top 10 Thema's


Welke thema’s vindt u voor de komende verkiezingen het allerbelangrijkst?
1.         Gezondheidszorg
2.         AOW en pensioenen
3          Thuiszorg en thuishulp
4.         Bestrijding criminaliteit
5          Belastingen
6.         Terrorismebestrijding
7.         Verpleeghuizen
8.         Armoedebestrijding
9.         Vluchtelingen
10.       Onderwijs

Auteur 
  • Redactie