Dit doet de EU in uw buurt

Op donderdag 23 mei 2019 mogen we stemmen voor een nieuw Europees Parlement. In een speciaal verkiezingsdossier besteedt Plus Online hier aandacht aan. In dit artikel leest u wat de Europese Unie – en dus ook het Europees Parlement – voor u doet.

‘De EU: ik zie er helemaal niks van.’ ‘De EU: oh ja, ik kan met mijn euro’s ook in Spanje en Frankrijk terecht. Best handig…’ Maar… wist u dat de EU juist in úw eigen regio heel veel doet? In uw dorp, in uw stad, in uw provincie. Kort samengevat: dit doet de EU voor u!

Duurzaamheid en leefbaarheid

Opvallend is dat de Europese Unie veel investeert in projecten die bezig zijn met duurzaamheid en leefbaarheid. Denk daarbij onder meer aan duurzaam wonen, de leefbaarheid in dorpen die vergrijzen, duurzame land- en tuinbouw en visserij en klimaatvriendelijk ondernemen.

De zorg

Daarnaast komen veel baanbrekende ontwikkelingen en onderzoeken in de zorgsector mede met steun van de EU tot stand. Daarbij gaat het onder meer om onderzoek naar nieuwe behandelmethoden bij ziekten en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Maar de EU steunt ook de ontwikkeling van zorgrobots en projecten die zich richten op een intensievere samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties.

De arbeidsmarkt

Ook investeert de Europese Unie veel geld in onze arbeidsmarkt: verschillende regionale herscholings- en opleidingstrajecten ontvangen (een deel van) hun geld van de EU. Nog een belangrijk investeringsgebied is de Nederlandse natuur: heel wat unieke natuur blijft mede dankzij deze gelden intact.

Meer EU in uw regio

Meer lezen? Op de website In mijn regio vindt u nog veel meer voorbeelden van regionale projecten die worden gesteund door de EU.

De EU en úw provincie
 

Groningen en de EU
In de provincie Groningen besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    De ontwikkeling van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt (tezamen met het Duitse Bremen)
•    Groningse arbeidsmarktprojecten
•    Onderzoeksprojecten in het UMC Groningen
•    De bescherming van natuurgebieden zoals het Lauwersmeer en het Waddengebied

Friesland en de EU
In de provincie Friesland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Een project in Sneek dat een nieuw digitaal platform ontwikkelt voor (oudere) mensen die zorg op afstand nodig hebben
•    Activiteiten in het kader van Leeuwarden Culture Hoofdstad 2018
•    Projecten op het gebied van klimaatvriendelijk ondernemen, hergebruik van visafval en verduurzaming van de verwerking van garnalen
•    De bescherming van Friese natuurgebieden, zoals het Drents-Friese Wold en het Sneekermeergebied

Drenthe en de EU
In de provincie Drenthe besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Projecten die Noord-Nederlandse en Duitse zorgaanbieders beter laten samenwerken om de zorg dichtbij te verbeteren
•    De ontwikkeling en productie van biofarmaceutische antilichamen tegen kanker in Nieuw-Amsterdam
•    De ontwikkeling van een slim irrigatiesysteem voor aardappelen in Geesbrug
•    De bescherming van Drentse natuurgebieden, zoals het Dwingelderveld

Overijssel en de EU
In de provincie Overijssel besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Samenwerking tussen Duitse en Nederlandse hogescholen, zodat studenten aan beide kanten van de grens stage kunnen lopen
•    Verdere ontwikkeling van zorgrobots
•    Vernieuwing en verduurzaming van de landbouwsector
•    De bescherming van Overijsselse natuurgebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug

Gelderland en de EU
In de provincie Gelderland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Verdere ontwikkeling van een geneesmiddel voor kinderen met een stofwisselingsziekte
•    Projecten die de antibioticaresistentie in de veehouderij willen terugdringen
•    Meer samenwerking tussen Nederlandse en Duitse dorpen die krimpen als gevolg van vergrijzing
•    De bescherming van Gelderse natuurgebieden, zoals de Veluwe en het Stelkampsveld

Flevoland en de EU
In de provincie Flevoland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Betere bereikbaarheid van het stadscentrum van Almere
•    Duurzame plattelandsontwikkeling, vooral door jonge boeren
•    Onderzoek van het Centraal Veterinair Instituut (Lelystad) naar ziekten die overdraagbaar zijn op mensen (zoals vogelgriep)
•    De bescherming van natuurgebieden zoals de Veluwerandmeren en het IJsselmeer

Utrecht en de EU
In de provincie Utrecht besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Een onderzoekslab in Amersfoort waar ontwikkelaars werken aan nieuwe toepassingen voor internet
•    De duurzame ontwikkeling van het Utrechtse Beurskwartier (het gebied rond de Jaarbeurs)
•    Een Utrechts project waarbij bermgras wordt omgezet in biogas
•    De bescherming van Utrechtse natuurgebieden zoals de Botshol en Kolland & Overlandbroek

Noord-Holland en de EU
In de provincie Noord-Holland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Diverse grote onderzoeken van onder andere de Universiteit van Amsterdam en de ziekenhuizen VU en AMC
•    De verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau van Londen naar Amsterdam; deze verhuizing levert de regio onder meer extra werkgelegenheid op
•    Een aantal re-integratieprojecten (herscholing, opleidingen, begeleiding) voor ouderen en uitkeringsgerechtigden, onder andere in Hilversum
•    De bescherming van natuurgebieden zoals de Duinen van Texel en de Polder Westzaan

Zuid-Holland en de EU
In de provincie Zuid-Holland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Projecten in Delft en Westland waarbij (kwetsbare) jongeren begeleiding naar werk kregen
•    Diverse projecten op het vlak van duurzame en zo mogelijk biologische glastuinbouw in Westland
•    Scholingstrajecten voor werknemers in haven-, afbouw-, onderhoud- en bakkerijsector, onder meer in Gouda, Alphen a/d Rijn en Waddinxveen
•    De bescherming van natuurgebieden zoals Biesbosch, Hollands Diep en de Boezems Kinderdijk

Zeeland en de EU
In de provincie Zeeland besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    De bouw van een nieuwe sluis in Terneuzen. Het sluizencomplex van Terneuzen zorgt voor de scheepvaartverbindingen tussen Nederland, België en Frankrijk
•    Projecten op het vlak van duurzame kweek van vis en schelpdieren: oesters in Yerseke en tong in Kamperland
•    De ontwikkeling van een systeem voor zelfrijdende landbouwmachines in Middelburg
•    De bescherming van Zeeuwse natuurgebieden als het Veerse Meer, de Kop van Schouwen en Krammer-Volerak

Noord-Brabant en de EU
In de provincie Noord-Brabant besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Het bedrijfsleven en het onderwijs in Breda die gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een systeem voor opslag, opwekking en verbruik van energie
•    Scholen in onder andere Oosterhout, Roosendaal en Breda die (kwetsbare) jongeren helpen bij een vervolgopleiding of bij het vinden van een baan
•    De ontwikkeling van duurzame varkenshouderij in Boekel
•    De bescherming van Brabantse natuurgebieden zoals de Loonse en Drunense Duinen en het Ulvenhoutse Bos

Limburg en de EU
In de provincie Limburg besteedde de Europese Unie onder meer geld aan:
•    Een project waarin wetenschappers uit Maastricht samen met Europese collega’s werken aan een nieuwe behandeling tegen longkanker
•    Een samenwerkingsverband van zorginstellingen die mensen met een zeldzame ziekte begeleiden, in het Maas-Rijngebied
•    De ontwikkeling van een nieuw bestrijdingsmiddel dat het gebruik van pesticiden kan verminderen, in Venlo
•    De bescherming van Limburgse natuurgebieden zoals de Sint Pietersberg en het Geuldal