Samengevat: politieke standpunten over de zorg

Getty Images

De zorg – en in het bijzonder de ouderenzorg – is een heikel thema tijdens de verkiezingscampagne. Moet er extra geld naartoe, wat moet er gebeuren met het eigen risico en welke partij is de zorgverzekeraars liever kwijt dan rijk?

In dit overzicht houden we nadrukkelijk geen rekening met de financiële onderbouwing – we kijken slechts naar wat de partijen er in hun partijprogramma over zeggen.

Verlagen of afschaffen eigen risico

Verlagen:

 • Forum voor Democratie
 • ChristenUnie
 • CDA
 • SGP
 • 50PLUS
 • VNL

Afschaffen:

 • PVV
 • GroenLinks
 • SP
 • PvdA
 • PvdD
 • DENK

De politieke partijen die niet in bovenstaande opsomming worden genoemd, handhaven het huidige systeem van eigen risico.

Maatregelen of extra investeringen in de ouderenzorg

 • 50PLUS: geen verdere bezuinigingen, bestaande verzorgingshuizen handhaven, nieuwe verzorgingshuizen openen
 • D66: onderzoek naar de verzwaarde zorgfunctie van verpleeghuizen, verpleeghuiszorg moet transparant worden
 • PVV: bezuinigingen op de thuiszorg terugdraaien
 • GroenLinks: investeren in ouderenzorg en mantelzorgers, verbeteren van de lokale samenwerking huisarts, wijkverpleging en ouderenzorg
 • SP: personele bezettingsnorm in de ouderenzorg, verzorgingshuizen blijven open, gemeentelijke mantelzorgpunten
 • VVD: verpleeghuizen die de kwaliteitsnormen niet halen moeten dicht
 • PvdA: investeren in ouderenzorg, verlofregelingen voor mantelzorgers, minimumnorm voor kwalificatieniveau van zorgverleners, en minimumnorm voor het aantal zorgverleners
 • SGP: overheid moet de bestrijding van eenzaamheid stimuleren, mantelzorgers en vrijwilligers belonen via belastingstelsel
 • PvdD: ouderenzorg kleinschalig en regionaal organiseren, kwaliteitsverschillen tussen gemeenten zijn onaanvaardbaar, financiële compensatie voor mantelzorgers, fiscaal stimuleren van meer-generatiewoningen
 • CDA: mantelzorgvergoeding via belastingvoordeel, focus op zorg dichtbij, minder regels in verpleeg- en zorginstellingen, investeren in kwaliteit van medewerkers verpleeghuizen, minimale bezettingsnorm, aanpak eenzaamheid
 • ChristenUnie: meer casemanagers dementie, verzorgingshuizen op platteland moeten open blijven, deugdelijke regeling van financiering hospices en palliatieve zorg, ouderenzorg in verpleeghuis moet zoveel mogelijk als thuis zijn
 • VNL: geen specifieke standpunten
 • DENK: minimale bezettingsnorm in verpleeghuizen, minder regels, meer inspraak voor werknemers en cliënten
 • Forum voor Democratie: initiatieven voor meer-generatiewoningen, ouderenzorg moet in alle gemeenten gelijk zijn

Een zorgfonds vanuit de overheid of verzekerd via de zorgverzekeraar?

 • 50PLUS: ziekenfonds 2.0, zorgverzekeraar verzorgt alleen aanvullende zorgverzekeringen
 • D66: huidige systeem intact laten
 • PVV: geen specifieke standpunten
 • GroenLinks: per verzekeraar nog maar één naturapolis en één restitutiepolis
 • SP: Nationaal Zorgfonds, zorgverzekeraars verdwijnen, einde aan marktwerking in de zorg
 • VVD: huidige systeem intact laten
 • PvdA: basisverzekering wordt uniform en verzekeraars mogen daar geen reclame meer voor maken, verzekeraars mogen alleen nog op kwaliteit en aanvullende verzekeringen concurreren
 • SGP: introductie van meerjarige polissen
 • PvdD: Nationaal Zorgfonds, geen marktwerking in de zorg
 • CDA: Eén standaard basispolis voor alle verzekeraars, concurrentie via aanvullende verzekeringen, afschaffen budgetpolissen
 • ChristenUnie: uitdunnen van het aantal polissen
 • VNL: vrije keuze patiënt in basispakket
 • DENK: geen specifieke standpunten
 • Forum voor Democratie: basisverzekering wordt standaard een restitutiepolis, mensen bepalen zelf naar welke zorgverlener zij gaan
Auteur