Verkiezingen Europees Parlement: dit wilde u nog weten!

Op donderdag 23 mei 2019 mogen we stemmen voor een nieuw Europees Parlement. In een speciaal verkiezingsdossier besteedt Plus Online hier aandacht aan. Wilt u weten of uw stem er wel toe doet? En hoe het zit met machtigen. Kunt u stemmen op een partij uit een van de andere lidstaten? U leest het hier.

Miljoenen kiezers… doet mijn stem er dan nog toe?

Zeker doet uw stem ertoe! Ten eerste bepaalt uw stem de samenstelling van het Europees Parlement. En het is heel eenvoudig: een heel links parlement zal andere Europese wetten aannemen dan een heel rechts parlement. Verder heeft het Europees Parlement invloed op het aanstellen van de leden van de Europese Commissie, zeg maar het dagelijks bestuur van de EU. En… het Europees Parlement kiest de voorzitter van de Europese Commissie. Deze voorzitter heeft veel invloed op het reilen en zeilen van de Europese Unie. Uw stem is ook daarom van belang: indirect heeft u invloed op de keuze voor de EU-voorzitter.

Heeft Nederland eigenlijk wel invloed in Europa?

Jazeker wel. Als er in de Europese Unie een nieuw voorstel ligt, gaat dat ook naar onze eigen Tweede Kamer. De Nederlandse politiek discussieert over dat voorstel en geeft aan wat het ervan vindt. De minister of staatssecretaris die naar Brussel moet voor overleg, krijgt dan ook altijd een Nederlands boodschappenlijstje mee. Als Nederland het niet eens is met een Europees voorstel, is het handig om parlementen uit andere landen mee te krijgen in die afkeuring. Als een derde van alle nationale parlementen het niet eens met een Europees voorstel, dan volgt de gele kaart. Is de helft van alle nationale parlementen het er niet mee eens, dan volgt een oranje kaart. Bij een gele kaart moet de Europese Commissie het voorstel aanpassen. Bij een oranje kaart moet het hele voorstel van tafel. 

Het gaat dus om Europa. Kan ik ook stemmen op een Duitse partij?

Nee, u kunt alleen stemmen op een Nederlandse partij. De deelnemende partijen hoeven niet in de Nederlandse Tweede Kamer te zitten. Ook van belang te weten: in het Europees Parlement bestaan zogeheten fracties – combinaties van verschillende politieke partijen. In zo’n fractie werken politieke partijen uit verschillende landen maar met ‘dezelfde kleur’ met elkaar samen

Kan ik iemand machtigen namens mij te stemmen?

Ja, dat kan. U kunt iemand machtigen via uw stembiljet of via een machtigingsformulier. Degene die u machtigt, kan uw stem alleen uitbrengen op het moment dat hij zelf ook stemt. Via uw stembiljet machtigt u iemand door de achterzijde van het biljet samen met die persoon in te vullen. Daarnaast moet u hem een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Deze manier van machtigen is alleen mogelijk als u en degene die namens u gaat stemmen in dezelfde gemeente wonen. 

Een andere manier is machtigen per schriftelijke volmacht. Daarvoor moet u een formulier aanvragen bij uw gemeente. Dit kan vaak online. Als u iemand hebt gevolmachtigd, kunt u de volmacht niet meer intrekken. Het indienen van een schriftelijke volmacht kan tot uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen. 

Zijn er na deze verkiezingen ook exitpolls?

Jazeker. Op de avond van de verkiezingen in Nederland (donderdag 23 mei 2019) komen er prognoses op basis van exitpolls. Dan zien we dus hoe Nederland heeft gestemd. Omdat de verkiezingen in de lidstaten over meerdere dagen zijn uitgesmeerd, volgt de complete uitslag op 26 mei 2019.

Bron(nen):