Zo stemmen we dit jaar corona-proof

Ook stemmen doen we dit jaar op 17 maart coronaproof. Gemeentes mogen hier zelf invulling aan geven, maar er zijn landelijke richtlijnen.

Schone potloden, kuchschermen en digitale volmachten. Er is een speciale spoedwet die ervoor gaat zorgen dat de verkiezingen coronaproof verlopen. Kiezers mogen straks 3 volmachtstemmen uitbrengen, in plaats van de gebruikelijke 2. Dit met het oog op mensen die in quarantaine zitten. Je mag zo'n volmacht nu ook digitaal aanvragen. Voor hen die wel naar buiten gaan, komen er mobiele stembureau's. 

Er komen ook meer regels voor de stembureau's, om te zorgen dat bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Er kunnen kuchschermen geplaatst worden voor de stembureauleden, en schoonmaakmiddelen in de stemhokjes om de potloden schoon te houden. Er zal een apart stembureaulid worden aangesteld om te controleren of het op een locatie niet te druk wordt. Ook zal deze persoon er op toezien dat de coronaregels worden nageleefd.

Bron: VNG