Ex mag bankrekening plunderen?

Stel, u machtigt uw partner om overschrijvingskaarten te gebruiken. De bank breidt dit zonder met u te overleggen uit tot internetbankieren. Na een scheiding plundert uw ex de bankrekening... moet de bank u dan een schadevergoeding betalen?

Als een rekeninghouder een partner machtigt om overschrijvingskaarten te gebruiken en de bank breidt dit op eigen houtje uit tot internetbankieren, dan hoeft de bank bij misbruik na een scheiding de schade slechts gedeeltelijk te vergoeden. De rekeninghouder moet in zo'n geval namelijk altijd de machtiging intrekken om eventuele schade te beperken.

Dat blijkt uit een niet-bindend advies van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid. Een vrouw heeft in 2006 de partner met wie zij ging samenwonen, gemachtigd haar bankrekening te gebruiken. Drie jaar later werd de relatie verbroken, maar de vrouw trok de machtiging niet in. Samen met haar ex had zij een huis gekocht, dat vanwege de crisis niet verkoopbaar bleek. Zolang het huis niet was verkocht en de hypotheek niet afgelost, bleven de twee ex-partners met elkaar verbonden.

Zeven jaar later legde de vrouw het beëindigen van de samenlevingsovereenkomst vast bij de notaris. Ruim een half jaar later, op 27 april 2017, maakte haar ex zonder haar toestemming via internetbankieren 2800 euro over naar een familielid in het buitenland. De bank had de man zonder toestemming van de vrouw gemachtigd om internetbetalingen te verrichten. Een dag later zag de vrouw de overboeking en nam zij contact op met de bank. Enkele dagen later deed zij aangifte tegen haar ex en legde zij een claim van 2800 euro bij de bank. De bank weigerde te betalen.

Schade beperken

Bij de Geschillencommissie wees de vrouw erop dat de bank zonder haar toestemming de machtiging van toepassing had verklaard voor internetbankieren. Hiervoor was die machtiging niet bedoeld, wat ook blijkt uit het feit dat zij voor haar ex geen giropas had aangevraagd. Verder heeft de bank niets gedaan om de fraude te voorkomen. De bank had moeten weten dat het samenleven was beëindigd, want de bank had een kopie van de notariële akte ontvangen. Bovendien had haar ex zijn machtiging vlak daarvoor ingetrokken.

De Geschillencommissie is het daar deels mee eens. De bank had de machtiging nooit mogen uitbreiden tot internetbankieren. Zonder die machtiging had de ex nooit geld kunnen overboeken, aangezien de twee niet meer samenwoonden en de ex dus niet bij de overschrijvingskaarten van de vrouw kon komen. Maar, los daarvan had de vrouw de schade eenvoudig kunnen beperken door haar machtiging in te trekken. Dat heeft zij niet gedaan en daarom vindt de Geschillencommissie dat de schade voor de helft haar eigen schuld is. De bank moet daarom 1400 euro vergoeden.

Bron: KIFID