Red je relatie

De mogelijkheden van relatietherapie

Getty Images

De tijd van innige omhelzingen is voorbij. De vlinders in de buik zijn weggevlogen. Het samenzijn lijkt meer op een kwelling. Ontevreden en stil op de bank, starend naar de televisie. De sleur, ergernissen of geheimen sluipen langzaam tussen jullie in. Het is tijd voor actie!

Het kan moeilijk zijn gevoelens van ontevredenheid uit te spreken tegenover je partner. Relatietherapie kan je daarbij helpen. Misschien denk je: relatietherapie, is dat wel nodig? Een relatie aangaan is makkelijk. Een relatie gezond houden, vergt veel meer energie. Het is dus helemaal niet raar als je soms een duwtje in de rug nodig hebt.

Voor wie

Relatietherapie is bedoeld voor stellen die in een negatief patroon zitten. Natuurlijk heeft iedereen wel eens ruzie. Als de problemen, irritaties, verwachtingen en teleurstellingen steeds terugkeren, kun je in een patroon vervallen. Zo ontstaat er steeds vaker een afstand tussen jou en je partner.

Je houdt je mond over kleine irritaties om de vrede te bewaren, maar je voelt je daardoor steeds ongelukkiger. De drempel om erover te praten wordt steeds hoger. Relatietherapie kan op zo'n moment uitkomst bieden. Het lijkt een inbreuk op je privacy, maar een onpartijdige blik kan de oplossing zijn voor relatieproblemen.

Inleven in elkaar

Relatietherapie is een bepaalde vorm van psychotherapie. Vaak gaan de partners samen in therapie. De therapeut praat tijdens de sessies over familie, vriendenkring en werk. Zo kan de therapeut nagaan waar de problemen vandaan komen.

Problemen kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit verschillende achtergronden, karakters of sociale contacten van de partners. Zodra dit helder is, snap je elkaar beter. Je leert je beter in te leven in de gedachtegang van de ander. De therapeut zegt niet wat 'goed' en wat 'fout' is. Goed naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven, brengen oplossingen een stuk dichterbij.

Oorzaken van problemen

Binnen een relatie zijn gelijkwaardigheid en respect de sleutelwoorden. Langzaam kan de balans hierin veranderen en onregelmatig worden.

Gebieden waarin dit kan gebeuren zijn:

  • Liefde - Houden jullie evenveel van elkaar?
  • Op rationeel vlak - Voeren jullie diepgaande gesprekken over wat je bezighoudt?
  • Op emotioneel vlak - Kun je jezelf laten gaan bij je partner? Kun je lachen, huilen en je gevoelens uiten zonder je ongemakkelijk te voelen?
  • Communicatie - Praten jullie met elkaar over koetjes en kalfjes, voeren jullie discussies, zeg je direct wat je dwars zit of lukt dat niet altijd?
  • Op seksueel vlak - Doe je wat je fijn vindt of is het een routineklus geworden?
  • De taakverdeling thuis - Zijn jullie het beiden eens met de manier waarop huishoudelijke klusjes zijn verdeeld?

Behandelplan

Relatietherapie kan ook plaatsvinden naast een andere vorm van psychotherapie. Soms is er meer aan de hand en is werken aan jezelf ook belangrijk. Dit kan grote invloed hebben op je houding binnen je relatie.

Na de kennismaking en eerste sessie zal de therapeut een behandelplan opstellen. Daarin staat wat de doelstellingen zijn en wie bij de behandeling betrokken worden.

Duur van de therapie

In het begin zul je wekelijks of tweewekelijks een sessie hebben. Later, als het beter gaat tussen jullie, wordt dit langzaam afgebouwd. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut met jullie naar andere manieren om met de problemen om te gaan.

De therapie moet ook deel uit gaan maken van de praktijk. Je krijgt 'huiswerk' om te zien hoe bepaalde oplossingen uitpakken binnen je relatie. Hoe lang je in therapie moet om de problemen te verhelpen, is niet te zeggen. Ieder stel is anders. De therapeut spreekt in het begin een aantal bijeenkomsten af en daarna wordt gekeken of er meer nodig zijn.

Geen wondermiddel

Relatietherapie is geen wondermiddel. Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor een (gevoelsmatig) goed einde. Er is totale inzet van beide kanten nodig én de wil om te veranderen.

Ook kan het gebeuren dat jullie er tijdens de therapie achterkomen dat de verschillen te groot zijn. Een scheiding kan dan de manier zijn om gelukkig te worden.

Verschillende vormen

Relatietherapie en gezinstherapie worden ook wel systeemtherapie genoemd. Hiermee wordt het sociale systeem bedoeld waar mensen deel van uitmaken. Ook al leef je samen, verschillen zijn altijd aanwezig: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen.

Een andere vorm is gestaltrelatietherapie. Dit is een intensieve therapie waarvan de basis filosofisch is. Gemiddeld hebben stellen zes tot twaalf sessies nodig om te leren op eigen benen te staan.

De sessies worden veelal door twee therapeuten geleid. De therapeuten hebben zelf verschillende rollen. Ze stellen zich tijdens de gesprekken als buitenstaanders op.

Na afloop vertellen ze wat ze zien en hoe jullie gedrag op hen overkomt. Ze bedenken rollenspellen en gedachte-experimenten en vragen jullie hieraan mee te doen. Daarnaast treden ze ook op als relatiecoach.

Gemiddelde kosten

Voor een kennismakingsgesprek wordt ongeveer 70 euro gerekend. Hierna kost een sessie van ruim een uur ongeveer 150 euro. Als de therapeut in een instelling werkt en de huisarts je heeft verwezen, wordt de therapie vergoed via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Voor personen vanaf 22 jaar is het betalen van een eigen bijdrage wettelijk verplicht. Als een relatietherapeut alleen werkt, is het beter om eerst te informeren bij de therapeut en de verzekering. In sommige gevallen kun je een vergoeding krijgen, maar het kan ook zijn dat je alles zelf moet betalen.

Auteur