Eerste hulp bij overlast: Help! Mijn buren hebben…

Burengerucht
Getty Images

Lawaai op onmogelijke tijden, overlast van dieren of kinderen, een enorme camper voor je deur: wat is redelijk en wat hoef je echt niet van je buren te pikken?

Overhangende takken, bomen die zonlicht wegnemen, bamboewortels die woekeren: het groen van de buren kan voor overlast zorgen. 

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, bestaat overlast. Je mag verwachten dat je als buren rekening met elkaar houdt, maar een feestje geven, een muziekinstrument bespelen of huisdieren houden mag best. De beste manier om overlast tegen te gaan, is praten. Vertellen waar je last van hebt en wat maakt dat jij er zoveel last van hebt in plaats van met je vinger naar je buren te wijzen, is de eerste stap naar een oplossing. Als dat niet lukt, kun je in veel gemeenten hulp krijgen van buurtbemiddelaars (zie: www.problemenmetjeburen.nl). Dat zijn getrainde vrijwilligers, die met jou en je buren praten en daarna, als jullie dat beiden willen, een gezamenlijk gesprek begeleiden, met als doel dat je als buren samen een oplossing vindt.

Harde muziek kan horendol maken. Ga het gesprek aan.

Als het echt niet lukt om er samen uit te komen, kun je juridische stappen zetten. Dat is geen makkelijke weg, want voor burenoverlast staan in de wet nauwelijks concreet meetbare normen. De rechter legt alleen een maatregel op als vaststaat dat buren ‘onrechtmatige hinder’ veroorzaken, en daar is heel wat voor nodig. Ook als een zaak niet voor de rechter komt, is het handig om te weten wat wel en niet mag en hoe een rechter naar een burenruzie kijkt. Wat zijn de regels bij deze vormen van overlast?

… bamboe in de tuin

Bamboe kan de zon in de aangrenzende tuin weg-nemen, de planten kunnen in of over de tuin heen groeien ofwel gaan woekeren, afgevallen bladeren kunnen de tuin rommelig maken en de wortels kunnen de tuin of het terras beschadigen.

De regels 

Ook al kan bamboe boomlang worden, het gewas valt onder de categorie struiken en heesters. Dat betekent dat er minimaal 50 centimeter tussen een bamboeplant en de erfgrens moet zijn. Daarbij gaat het niet om de stam, maar om de plant als geheel. Als er een schutting staat, mag de bamboe-plant dichterbij staan, maar dan mag de haag niet hoger worden dan de schutting. Als er geen schutting staat, mag je ook een bamboehaag planten in plaats van een schutting. De haag wordt dan gezien als een schutting en die mag je tegen de erfgrens neerzetten, op eigen grond. De haag mag niet hoger reiken dan 2 meter en ook niet over de tuin van de buren hangen.

De oplossing 

Vertel je buren waar je last van hebt en vraag hen zo nodig om de situatie vanuit je tuin te komen bekijken. Verdringt de bamboe van de buren je eigen planten of groeien de wortels tot in jouw tuin? Dan mag je de wortels zelf verwijderen. Je hoeft daar geen toestemming voor te vragen.

Dit zegt de rechter 

Alleen het feit dat een haag iets te dichtbij staat of iets te hoog is, is niet genoeg voor de rechter om de buren tot actie te dwingen. Als de wortels schade veroorzaken, kan de rechter oordelen dat de buren de kosten van het verwijderen van de wortels of een schadevergoeding moeten betalen. Er moet dan wel sprake zijn van ernstige overlast en van buren die echt niets willen doen.

Kippen voeren op een grasveld
Getty Images

… kippen en een haan

Een kraaiende haan kan veel geluidsoverlast geven en omwonenden uit hun slaap houden.

De regels 

Kippen en een haan houden in een woonwijk is meestal niet verboden. Als er geen regels over zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en/of in het huurcontract, mag het gewoon.

De oplossing 

Wil je zelf kippen gaan houden, dan kun je kiezen voor een wat stiller ras en voor een beperkt aantal kippen, bijvoorbeeld niet meer dan drie tot vijf. Zorg ook dat ze genoeg ruimte hebben, om te voorkomen dat ze last krijgen van stress. Lawaai in de nacht en de vroege ochtend is te voorkomen door haan en kippen ’s nachts in een nachthok te houden. Probeer bij overlast afspraken te maken over het tijdstip waarop de kippen uit het nachthok worden gelaten en over het aantal kippen.

Dit zegt de rechter 

Als kippen houden door de gemeente en de verhuurder is toegestaan, legt de rechter alleen een maatregel op als er sprake is van onrechtmatige hinder. Daarbij geeft de rechter ook aandacht aan de vraag wie er eerst was: de klagende buur of de haan en/of kippen. Wanneer de klagende buur er later is gaan wonen, zal die meer moeten accepteren dan wanneer de buur later is begonnen met het houden van een haan en kippen.

… drukke kinderen

Spelende, gillende of ruziënde kinderen kunnen voor veel geluidsoverlast zorgen, zowel in een appartement als in een rijtjeshuis.

De regels 

Er bestaan geen wettelijke regels voor hoeveel geluid tussen buren onderling is toegestaan. Er zijn alleen regels voor geluidsoverlast door horeca en bedrijven. Deze regels worden vaak ook gebruikt om geluidsoverlast tussen buren te beoordelen.

De oplossing 

Kinderen moeten kunnen spelen, maar je mag best verwachten dat jonge gezinnen rekening houden met hun buren. Je kunt afspraken maken over tijden waarop het stil moet zijn. In appartementen kan goede geluidsisolatie een oplossing zijn. In een appartement kunnen de bovenburen bijvoorbeeld een geluiddempende ondervloer aanbrengen die past bij het materiaal van de verdiepingsvloer. Voor beton is een andere ondervloer nodig dan voor hout. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder: www.nsg.nl. Het helpt ook als de bovenburen lopen op schoenen met zachte zolen of op pantoffels. Dat dreunt minder door dan lopen op schoenen met harde zolen of hakken, sokken of blote voeten.

Dit zegt de rechter 

De rechter legt alleen een maatregel op als er sprake is van onrechtmatige hinder. Of er sprake is van geluidsoverlast kun je bijvoorbeeld laten vaststellen door de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Dit kost tussen de €800 en €1600, afhankelijk van het soort onderzoek.

Veel last van een musicerende buur? Probeer afspraken te maken over speeltijd.

… een zuipkeet

Jongeren die geregeld ’s avonds en/of ’s nachts onder een afdak, op de veranda of in een schuur zitten, kunnen veel geluidsoverlast geven.

De regels 

Soms staan in de APV regels over hoe laat het ’s avonds stil moet zijn. Landelijke regels zijn er niet.

De oplossing 

Gaat het om een afgesloten schuur, dan kun je de buren vragen om die goed te isoleren of in ieder geval de deur en ramen dicht te houden. Gaat het om een open veranda of afdak, dan zal de beperking van de overlast moeten komen van afspraken over de tijden waarop de jongeren lawaai mogen maken. Het is niet gek om te verlangen dat het na tien uur ’s avonds stil is, op een enkele uitzondering na, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje.

Dit zegt de rechter 

De rechter legt alleen een maatregel op als er sprake is van onrechtmatige hinder. Een logboek, geluidsopnames en verklaringen van andere omwonenden kunnen helpen om onrecht-matige hinder aan te tonen.

Man leegt afval bij composthoop
Getty Images

… een composthoop

Een composthoop kan zorgen voor geuroverlast, maar ook voor overlast van insecten en ratten. Als een composthoop tegen een schutting of schuur aan ligt, kan het vocht ook het hout aantasten.

De regels 

Een composthoop mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken.

De oplossing 

Composteren kan ook zonder stank en ongedierte. Vraag de buren om een afgesloten compostbak of compostvat te plaatsen en om geen etensresten te composteren. Is een schutting of tuinhuis beschadigd door vocht van de composthoop, dan is het redelijk om een verplaatsing van de composthoop en schadevergoeding te vragen.

Dit zegt de rechter 

Als de rechter oordeelt dat de overlast onrechtmatig is, dan kan die de buur die de composthoop heeft gemaakt, veroordelen die te verwijderen. Dat kan zelfs onder oplegging van een dwangsom.

… een drumstel

Een drumstel of ander muziekinstrument kan veel geluidsoverlast geven, zeker als vaak wordt gespeeld.

De regels 

Geluid van een muziekinstrument mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken. Er is geen regel over welk geluidsniveau onrechtmatig is.

De oplossing 

Probeer afspraken te maken over de tijdstippen waarop de drummer in principe niet speelt, bijvoorbeeld als je thuis werkt, bezoek ontvangt of wilt slapen. Repeteert je buur dagelijks meerdere uren en heb je daar veel last van, dan is het redelijk om een oplossing te vragen. Iemand voor wie musiceren een belangrijke hobby is, kan daarvoor misschien een geluidsstudio inrichten in huis. Muren, plafond en vloer zijn op een professionele manier te isoleren.

Dit zegt de rechter 

De rechter legt alleen een maatregel op als er sprake is van onrechtmatige hinder. Een paar keer per week een uurtje oefenen is voor de rechter geen reden om een uitspraak te doen in het nadeel van de buur die muziek maakt.

Camper in the street
Getty Images

… een camper of caravan in de straat

Een camper voor je raam kan voor veel ergernis zorgen. Het voertuig kan ook in de weg staan, zodat omwonenden hun auto niet kunnen parkeren of geen zicht hebben op het verkeer in de straat.

De regels 

De regels voor het parkeren van een caravan of camper staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Per gemeente kunnen de regels iets verschillen, maar meestal mag een camper of caravan maximaal drie dagen op een parkeerplaats op de openbare weg staan. In sommige gemeenten hangt dat ook af van het formaat. Een camper om de drie dagen verplaatsen is geen oplossing en meestal mag een camper ook niet op eigen terrein staan, als die daar zichtbaar is vanaf de openbare weg. 

De oplossing 

Als de eigenaar van de camper in overtreding is, kun je de gemeente vragen om te handhaven. Niet iedere gemeente is daar even actief in. Maar ook in dit geval is het voor de verstand-houding met je buren beter om eerst zelf te proberen de overlast op te lossen.

Dit doen de handhavers 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) controleren of de regels worden nageleefd. Is dat niet het geval, dan proberen de boa’s een afspraak te maken met de eigenaar om het voertuig te verwijderen. Lukt dat niet, dan kan de boa de camper laten verwijderen. De kosten daarvan zijn voor de eigenaar.

Auteur