Weinig animo bankgegevens te delen

Verreweg de meeste Nederlanders lijken niet van plan om hun betaalgegevens te delen met nieuwe financiële dienstverleners. Het vertrouwen in techbedrijven is daarbij kleiner dan het vertrouwen in banken.

Dat blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche bank (DNB). Gemiddeld is 11 procent van de ondervraagden bereid toestemming te geven om betaalgegevens te gebruiken. Als de eigen bank een overzicht wil maken van een alle rekeningen, inkomsten en uitgaven, dan geeft 1 op de vijf toestemming. Als een ander bedrijf dit aanbiedt, daalt de animo onder consumenten naar 6 procent. De bereidheid blijkt het hoogst als de eigen bank een dienst aanbiedt en als daar financieel voordeel voor de klant tegenover staat. Zo wil 29 procent betaalgegevens wel delen met de eigen bank als dat een hogere spaarrente oplevert.

Nieuwe richtlijn

Banken en andere partijen kunnen sinds de invoering van de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 nieuwe financiële diensten aanbieden. De diensten moeten nog ontwikkeld worden. Een consumenten die van zo'n dienst gebruik wil maken, moet bank of andere partij toestemming geven tot de gegevens van zijn bankrekening.

Betaalgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor een risicobeoordeling bij het aanvragen van een lening of voor het maken van rekeningoverzichten. Het doel van PSD2 is het bevorderen van concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer.

Bron: DNB