Eerste hulp bij uw belastingaangifte

Vindt u het zelf invullen van uw aangiftebiljet lastig? Diverse instanties willen u graag een handje helpen.
LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2010. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.

Eerste hulp bij uw belastingaangifte

De Belastingtelefoon
Voor wie? Iedereen kan van maandag tot en met donderdag van 8 tot 20 uur bellen: T 0800–0543. Vrijdags van 8 tot 17 uur.
Waar? Niet dat u er op bezoek kunt, maar de ‘callcenters’ zitten onder meer in Hengelo en Leeuwarden.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt hier terecht met vragen over uw aangifte en voor het aanvragen van formulieren. Voor echte hulp bij het invullen moet u naar een belastingkantoor.

Belastingdienst
Voor wie? Voor mensen met een bruto gezinsinkomen dat lager is dan €25.000.
Waar? 45 invulpunten verspreid door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U maakt een afspraak via de Belastingtelefoon (Tl 0800–0543). Daarna helpt een belastingambtenaar u met de aangifte.

FNV Belastingservice
Voor wie? Leden van de bij de FNV aangesloten vakbonden.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten verspreid door het hele land. U kunt bellen met de publieksvoorlichting van de FNV (T 0900–330 03 00 (€0,10 p.m.) op werkdagen van 12.30 tot 16 uur), of kijken op www.fnv.nl/belastingservice.
Wat kost het? Voor leden is het gratis.
Hoe werkt het? Een kleine zesduizend opgeleide vrijwilligers helpen leden met het doen van de aangifte. Dat doen ze op de computer met behulp van het aangifteprogramma.

CNV Vakcentrale
Voor wie? Leden van een van de CNV-vakbonden. Niet-leden zijn ook welkom, maar betalen een hogere bijdrage.
Waar? De vakbond heeft tientallen invulpunten door het hele land.
Wat kost het? €7 per aangifte voor leden. Niet-leden betalen €40. Korting bij meerdere aangiften.
Hoe werkt het? De organisatie is per provincie geregeld en leden worden via de bondsbladen op de hoogte gehouden. Ook kunnen ze bellen met de vakcentrale (T 030–751 10 01, tijdens kantooruren), of kijken op www.cnv.nl.

Bureau Sociaal Raadslieden
Voor wie? Alleen voor particulieren, dus niet voor ondernemers.
Waar? In zo’n 140 gemeenten door heel Nederland.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? Sociaal Raadslieden zijn professionals die kunnen helpen bij tal van sociaal-juridische zaken. Meer informatie vindt u op www.sociaalraadslieden.nl.

Mezzo voor mantelzorgers
Voor wie? Alleen voor de leden van deze belangenorganisatie van mantelzorgers.
Waar? Op regiokantoren van de Ango (zie rechts onder) of schriftelijk/telefonisch.
Wat kost het? €17,50.
Hoe werkt het? De Ango verzorgt deze belastingservice. Aanmelden via Tl 0900–202 04 96 (€0,10 pm), of www.mezzo.nl.

Dovenstichting De Gelderhorst
Voor wie? Doven en slechthorenden van 50 jaar en ouder.
Waar? Bij stichting De Gelderhorst in Ede en bij vijf landelijke invulpunten.
Wat kost het? Gratis.
Hoe werkt het? U kunt een afspraak maken bij De Gelderhorst: T 0318–69 81 00, teksttelefoon 0318–69 81 30, www.gelderhorst.nl.

ANBO, Unie KBO en PCOB
Voor wie? Voor leden van 65 jaar en ouder van de genoemde bonden. Het inkomen mag niet hoger zijn dan €32.502 (alleenstaanden) of €47.880 (samenwonenden).
Waar? Bij u thuis.
Wat kost het? Vergoeding voor reis- en onkosten van de vrijwilliger.
Hoe werkt het? Een van de tweeduizend opgeleide vrijwilligers helpt bij de aangifte. Dat doen ze op een computer met behulp van een aangifteprogramma. Geïnteresseerde leden kunnen contact opnemen met hun lokale bond of bellen met Tl 0900–821 21 83 (€0,10 p.m.)

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango)
Voor wie? In principe voor leden. Maar anderen, zoals Mezzo, hebben zich aangesloten.
Waar? Het hoofdkantoor van de Ango en het Ango-kantoor Noord verwijzen u naar een belastingadviseur bij u in de buurt. De aangifte wordt doorgaans schriftelijk afgehandeld.
Wat kost het? Voor leden is het gratis, niet-leden betalen €35. Leden van samenwerkingsorganisaties krijgens soms korting.
Hoe werkt het? U kunt bellen met het Ango-hoofdkantoor (T 033–465 43 43) op dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. U wordt dan verwezen naar een belastingadviseur.  www.ango.nl.

Verder in de belastingspecial 2010

  • Doe mee met de Belastingquiz
  • Eerste hulp bij uw belastingaangifte
  • Dag aftrekpost, Hallo automatische toeslag
  • Stuur toch weg die blauwe envelop
  • 10 tips voor uw huis, uw lijfrente en de fiscus
  • Betaalt grijs zich blauw?
  • Bestel de Belastinggids op Maat
  • Aanslag onterecht? Bezwaar maken kan lonen!
  • Zo doet u aangifte na een sterfgeval