Erfenis extra belast

Ik heb van mijn zuster een flink bedrag geërfd, over dit bedrag is veel erfbelasting betaalt. Een goede vriendin vertelde me dat het daarmee niet klaar is, klopt dat?

Ja, over een erfenis betaalt u in eerste instantie erfbelasting wanneer de erfenis hoger is dan de vrijstelling (€2057 voor niet-kinderen). Het netto bedrag schrijft de executeur of afwikkelaar van de erfenis over op uw rekening. Dit bedrag moet u opgeven in box 3 wanneer u meer vermogen hebt dan de vrijstellingen (€21.139 per persoon en een bedrag extra als u 65 jaar of ouder bent en een inkomen hebt van minder dan €20.000).

Voor de aangifte van uw vermogen in 2013 geldt het saldo dat u op 1 januari 2013 had. Is uw zuster na 1 januari 2013 overleden dan telt de door u ontvangen erfenis pas mee vanaf de aangifte over 2014 wanneer u het saldo van 1 januari 2014 moet opgeven. U kunt de belasting in box 3 voorkomen door uw ontvangen erfenis in 2013 weer (grotendeels) weg te geven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling van €100.000. Zo voorkomt u dat de erfenis steeds opnieuw belast wordt met vermogensrendementsheffing in box 3.

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl