Fiscaal journaal

De overheid weet ieder jaar weer dingen te bedenken die de belastingopbrengsten moeten verhogen. Nieuw of hoger in 2008: vliegtaks, sigarettentaks, biertaks en verpakkingstaks: dat gaat u merken in uw portemonnee.
 LET OP: Dit artikel is onderdeel van de belastingspecial 2008. De informatie kan verouderd zijn. Voor de actuele belastingspecial 2012 kunt u hier klikken.


Vakantie met een staartje

Vanaf 1 juli 2008 wordt vliegen extra belast. De maatregel is bedoeld om milieu­onvriendelijk gedrag te ontmoedigen, en kan reizigers tussen de €11,25 en €45 gaan kosten.

Veel reisbureaus brengen de ‘vliegtaks’ al in rekening als de reis voor 1 juli geboekt is. “Anders moeten we later dit jaar een naheffing in rekening brengen”, stelt de ANVR, de club van reisondernemingen. De Consumentenbond heeft hier begrip voor, maar niet alle reisbureaus werken op deze manier.

Wie nu een reis boekt en betaalt, maar pas in de tweede helft van dit jaar vertrekt, moet dus goed opletten of deze extra belasting al in de reissom zit of dat er later nog een rekening volgt.

Parttime ondernemen aantrekkelijker

Het kabinet wil zelfstandig ondernemerschap stimuleren. Zo wil staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken dat zelfstandigen vanaf 2009 een ruimere zelfstandigenaftrek krijgen naarmate meer uren is gewerkt. De aftrek kan oplopen tot bijna €9000.
Nu is deze aftrek alleen toegankelijk voor mensen die per jaar 1225 uur zelfstandig werken.

Ook die maatregel wordt versoepeld. Werknemers die nu nog in loondienst zijn, kunnen dan parttime met belastingvoordelen hun eigen zaak beginnen. In 2008 maakt het kabinet hier 200 miljoen euro voor vrij. “In 2009 willen we een nog hoger bedrag inzetten”, aldus Heemskerk.

Tevens wil hij pensioenoverdrachten vergemakkelijken. Als een werknemer na een paar jaar loondienst voor zichzelf begint, kan hij de opgebouwde pensioenrechten meestal niet meenemen. “Dat moet veranderen”, aldus de staatssecretaris.

In 2006 waren er ongeveer één miljoen zelfstandige ondernemers, ruim 12 procent van alle mensen die in Nederland betaald werk verrichten. Het aantal deeltijdondernemers steeg van 113.000 in 2003 naar 143.000 in 2006, een stijging van 25 procent.

Prijs bier en sigaretten stijgt

Rokers en bierdrinkers moeten dit jaar dieper in de buidel tasten. Met ingang van 1 juli 2008 stijgt de prijs van een pakje sigaretten van twintig stuks met 21 cent. Daar komt de btw nog bij, dus in totaal zijn rokers zo’n 25 cent meer kwijt. Nu kost een pakje sigaretten gemiddeld zo’n €4. De verwachting is dat de tabaksindustrie wil vasthouden aan deze prijs en er voor dit geld meer pakjes met daarin 19 sigaretten op de markt komen. Rokers moeten dus goed opletten of ze nog waar voor hun geld krijgen. Een pakje shag van 50 gram wordt (inclusief btw) 31 cent duurder.

De verhoogde ‘biertaks’ wordt pas per 1 januari 2009 ingevoerd. Een flesje bier wordt bijna 3 cent duurder. De prijs van een kratje pils stijgt daardoor met 65 cent. De verhoging van deze accijnzen zal de staat waarschijnlijk 300 miljoen euro opleveren.

Verpakkingstaks

De vervuiler betaalt en daarom worden ook verpakkingen flink duurder. Het is de bedoeling dat in 2012 42 procent van alle verpakkingen gerecycled wordt. Nu is dat 20 procent. Dat gaat ondernemers (waaronder de supermarkten) per jaar 250 miljoen euro aan ‘verpakkingstaks’ kosten voor foute wegwerpverpakkingen. Deze kosten worden uiteraard doorberekend aan de klant, waardoor de prijzen in de super dit jaar met ongeveer 1 procent zullen stijgen.

In 2009 wordt bijna alles duurder

Volgend jaar gaat het tarief voor de omzetbelasting (btw) omhoog van 19 naar 20 procent. Dat gaan we voelen in de portemonnee, want btw betalen we over bijna alle goederen en diensten. Het lage tarief van 6 procent voor onder meer voedsel en boeken blijft wel gehandhaafd.

Schenkingsvrijstellingen aangepast

Ieder jaar wordt het bedrag dat ouders belastingvrij mogen schenken aangepast. In 2008 mag een ouder aan een kind per kalenderjaar €4479 schenken (was €4412). Daarnaast mag eenmalig €22.379 (was €22.048) aan kinderen tussen 18 en 35 jaar worden geschonken. Van de eenmalige ruime schenking moet aangifte worden gedaan. Aan andere personen mag u in 2008 €2688 (was €2648) belastingvrij schenken.

Schenkingen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, zijn in principe volledig vrijgesteld.

Aktes kunnen goedkoper

De Belastingdienst registreert jaarlijks zo’n twee miljoen ­notariële akten. Het huidige proces rondom de registratie is omslachtig en verloopt niet vlekkeloos. Zo brengt het papierwerk veel rompslomp en onnodige kosten met zich mee, zoals de inning van registratierechten. Het notariaat heeft zich terecht beklaagd bij de Belastingdienst over zoekraken en te laat terugsturen van akten. Maar daar wordt wat aan gedaan. Inmiddels is een proef ‘digitalisering aktenverkeer’ gestart, waarbij met een aantal notarissen is afgesproken dat ze hun akten in gedigitaliseerde vorm en op elektronische wijze aan de Belastingdienst aanbieden. De overheid ziet dan af van het innen van registratierechten.

Akten (met uitzondering van testamenten) zullen daardoor in de toekomst goedkoper worden.

Lees ook