Na uw 65ste toch doorwerken

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om na hun pensionering door te werken. Hoe regelt u zoiets en wat levert het op? Vijf vragen en antwoorden.

Hoe vind ik als oudere een baan?

Wie na de pensioengerechtigde leeftijd wil doorwerken, zal zelf de boer op moeten. De belangrijkste tip als u lang actief wilt blijven: denk al enkele jaren voor uw pensioen na over uw toekomstige carrièrekansen. U bent namelijk niet de enige die weer aan de slag wil. Steeds meer ouderen zullen doorwerken, is de verwachting. De gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is sinds 2000 al gestegen van 60 naar 62 jaar. Ongeveer 30 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen plakt er daarna nog een paar jaar aan vast.

Bedenk van tevoren hoeveel uur u nog wilt werken, wat u goed kunt, en wat u leuk vindt. Dat laatste hoeft niet alleen in het verlengde van het ‘oude’ werk te liggen, maar kan ook iets met hobby’s te maken hebben. Een leraar vindt het misschien leuk om bijles te gaan geven, maar kan ook rondleidingen geven in een museum. Goed om te weten: veel grote amateursportverenigingen werken tegenwoordig met betaalde krachten.

Verder kunt u uw licht opsteken bij uitzend­bureaus voor ouderen. Die zijn er tegenwoordig volop, zoals uitzendbureau Oudstanding, Senior Uitzendbureau voor 40-, 50- en 65-plussers, Autoreset, en Oudvit-seniorenbanen. Ze vragen chauffeurs, juridisch secretaresses, surveillanten, koks noem maar op.

Ik wil helemaal niet met pensioen. Heb ik het recht om na m’n 65ste bij mijn huidige baas te blijven?

Nee. Zowel bij de overheid als het bedrijfsleven volgt op 65-jarige leeftijd automatisch ontslag. Toch kunnen werknemers nu al met hun baas afspraken maken om langer te blijven werken, bijvoorbeeld via een jaarcontract. Zo’n contract is aantrekkelijk voor de werkgever, omdat deze anders bij voortzetting van het vaste dienstverband aan een ontslagvergoeding kan vastzitten.

Ook populair is het inschakelen van een detacherings- of uitzendbureau dat u in dienst neemt en u vervolgens bij uw huidige werkgever plaatst. Tot voor kort mocht dat maximaal 3,5 jaar, maar dat is nu opgerekt tot 7 jaar.

Hoeveel kun je verdienen als doorwerker?

Op zich is doorwerken na 65-jarige leeftijd financieel gunstig: u ­betaalt geen premies meer voor bijvoorbeeld de AOW en WIA en houdt daardoor netto meer over. Helaas is gebleken dat ook werkgevers daarvan willen profiteren. Veel bedrijven bieden doorwerkers een lager ­salaris aan, vaak ook nog zonder extra senioren­dagen en allerlei andere extra’s. Hoe hoog uw salaris ook is, het heeft geen invloed op uw AOW-uitkering, want die wordt niet ­gekort.

Goed om te weten: de CAO is voor doorwerkende 65-plussers meestal niet meer van toepassing. In de CAO staan regelingen die voor alle werknemers gelden, zoals het aantal vakantiedagen en loonsverhogingen. Dat betekent dat u zelf goede afspraken moet maken met uw werkgever over bijvoorbeeld vrije tijd, ziekmeldingen en een eventuele ongevallen- of ziekteverzekering.

Als u zich als doorwerker ziekmeldt, kunt u geen aanspraak ­maken op de ziektewet of werkloosheidswet; u betaalt immers geen premies meer voor deze werknemersverzekeringen en hebt de AOW als vangnet.

Is er ook belastingvoordeel voor ouderen die blijven werken?

Ja, de doorwerkbonus. Die is er om 62-plussers te stimuleren langer door te werken. De hoogte van de bonus hangt af van uw leeftijd en salaris. De hoogste bonus is voor werknemers van 64 jaar en bedraagt 10 procent van het salaris. Er is wel steeds een maximum aan verbonden. Voor de 64-jarigen is dat €4592 bruto. Dat de hoogste bonus bij 64 jaar wordt uitgekeerd is niet toevallig. De bedoeling is dat het geld net het laatste duwtje geeft om vooral tot de 65ste verjaardag door te werken. Gemiddeld houden doorwerkers er €50 tot €150 netto per maand van over.

De doorwerkbonus is overigens geen echte bonus die per maand wordt uitgekeerd, maar een belastingvrij deel van het salaris. U ‘voelt’ dat voordeel dus pas een jaar later in de portemonnee, als de afrekening van de belastingaangifte in de bus ligt. Het is daarom van belang belastingaangifte te doen.

De overheid is van plan om 65-plussers toe te staan de AOW uit te stellen. Is dat wat?

Dat valt te bezien. Nu krijgt iedereen vanaf 65 jaar gewoon AOW uitgekeerd. Als de plannen doorgaan, mogen doorwerkers vanaf 2010 hun AOW tot maximaal hun 70ste verjaardag uitstellen. In ruil daarvoor krijgen ze daarna een hogere AOW-uitkering: gemiddeld 5 procent per jaar uitstel méér. Uitstellen van de AOW is alleen interessant voor mensen die én flink wat verdienen met doorwerken én heel oud gaan worden.

Als rekenvoorbeeld nemen we de AOW voor een alleenstaande (bruto) inclusief vakantiegeld; we stellen dit op €14.000 per jaar (iets meer dan nu). Stel dat u de AOW vijf jaar uitstelt. U levert in die vijf jaar een bedrag in van 5x €14.000 = €70.000. In ruil daarvoor krijgt u vanaf uw 70ste per jaar €3500 extra dankzij de kwart hogere (5x5 procent = 25 procent) AOW. Het duurt tot na uw 90ste voordat u met dat extraatje de €70.000 ‘terughebt’.

Niet alleen de overheid denkt na over de pensioenen. Steeds meer pensioenfondsen stellen hun ­deelnemers in staat flexibel met de ingangsdatum van het pensioen om te gaan, zowel vóór de 65ste verjaardag als erna. Uitstel kan jaarlijks een pensioengroei opleveren van 9 procent (de percentages verschillen per fonds).

Een voorbeeld: iemand heeft een aanvullend pensioen van €1000 per maand en ­stelt uitbetaling twee jaar uit. Dat betekent dat het uiteindelijke pensioen met 18 procent stijgt (2x9 procent). Hij ‘mist’ door het uitstel €24.000. In ruil daarvoor krijgt hij elke maand €180 extra (18 procent van €1000). Het duurt ruim elf jaar voordat de €24.000 zijn ­ingehaald. Bepaald geen aanrader dus.