PlusOnderzoek: Hoe raakt de crisis u?

De rest van de resultaten die niet meer in het blad pasten!

Deze cijfers zijn afkomstig uit een online onderzoek dat Plus Magazine hield onder 1015 Pluslezers. U vindt hier het hele artikel.

Wat is uw huidige situatie?

Betaalde baan 14,0%
WW-uitkering 1,7%
Bijstandsuitkering 0,5%
Ik zit in regeling vanwege vervroegd stoppen met werken 9,9%
Ik krijg AOW 6,5%
Ik krijg AOW en een aanvullend pensioen 54,2%
Ik heb geen inkomsten uit arbeid of uitkering 3,3%
Ik ben zelfstandige (ZZP) 1,0%
Anders 9,0%


Wat betekent de crisis concreet voor u? Hoeveel geld komt er (bij benaderng) in 2013 per maand minder binnen dan in 2012?

0-50 euro 13,1%
50-100 euro 29,3%
100-200 euro 25,2%
200-250 euro 6,7%
250-300 euro 2,2%
300-350 euro 1,3%
350-400 euro 0,8%
400-450 euro 0,9%
450-500 euro 0,9%
500-550 euro 1,2%
550-600 euro 0,5%
600-650 euro 0,1%
650-700 euro 0,3%
700-750 euro 0,3%
Meer dan 750 euro 2,6%
Ik zie geen verschil 11,7%
Er komt meer geld binnen 2,8%

Hoe komt dat?

Mijn pensioen wordt zwaarder belast 52,0%
Mijn pensioen is niet geïndexeerd 38,8%
Mijn pensioen is gekort door het pensioenfonds 19,6%
Mijn pensioen wordt per 1 april gekort door het pensioenfonds 32,9%
Ik ben eerder gestopt met werken en heb een pensioengat 5,2%
Ik ontvang een lagere zorgtoeslag/helemaal geen zorgtoeslag 30,2%
Ik ontvang een lagere huurtoeslag/helemaal geen huurtoslag 4,7%
Ik ben in 2013 met pensioen gegaan 2,8%
Ik ben in 2013 ontslagen 0,7%
Ik ben zelfstandige en heb minder werk dan vorig jaar 1,0%
Anders 17,6%

Van welke lastenverzwaring heeft u het meeste last?

Eigen risico van de zorgverzekring is van 220 euro naar 350 euro gegaan 1,4%
De premie van de zorgverzekering is omhoog gegaan 2,4%
Loophulpmiddelen zijn uit het basispakket van de verzekering gehaald 4,8%
De eigen bijdrage van 25% voor de aanschaf van een gehoorapparaat 5,6%
De verhoging van de igen bijdrage voor verblijf in verzorgingstehuis of verpleegtehuis (AWBZ) 5,0%
Stijging van de gemeentelijke belastingen 2,6%
Huurverhoging per 1 juli aanstaande 3,9%

 
Met welke lastenverzwaring(en) krijgt u later dit jaar nog te maken?

Mijn pensioenfonds gaat op 1 april mijn pensioen korten 49,0%
De huur van mijn huurwoning gaat op 1 juli omhoog 28,6%
Ik heb een pensioengat (ben eerder gestopt met werken) 11,8%
Anders 31,5%


Heeft u een eigen huis?

Ja 70,6%
Nee 29,4%


Vanaf 2008 dalen de huizenprijzen. Hoeveel is uw koophuis de afgelopen vijf jaar in waarde verminderd?

0-25.000 31,0%
25.000-50.000 33,6%
50.000-75.000 16,9%
75.000-100.000 7,3%
100.000-125.000 3,3%
125.000-150.000 1,1%
150.000-175.000 0,8%
175.000-200.000 1,5%
225.000-250.000 0,7%
250.000-275.000 0,3%
275.000-300.000 0,4%
Meer dan 300.000 0,1%
Mijn huis is juist meer waard geworden 2,9%


Maakt u zich zorgen over de crisis?

Ja 69,8%
Nee 30,2%

Waarom niet?

Ik heb genoeg financiële reserves 43,6%
Ik maak me geen zorgen om geld 39,4%
Anders 16,9%


Hoe vaak maakt u zich zorgen?

Dagelijks 24,4%
Een paar keer per week 32,1%
Eén keer per week 13,7%
Een paar keer per maand 17,2%
Eén keer per maand of minder 8,1%
Anders 4,5%

Waarover maakt u zich vooral zorgen?

Dat ik mijn huis moet verkopen 8,8%
Dat ik moet interen op mijn spaargeld 43,5%
Dat er voor de kinderen niets overblijft 11,2%
Dat ik financieel afhankelijk wordt 20,3%
Anders 16,2%

Vanwege de crisis slaap ik 's nachts slecht

Helemaal mee eens 6,2%
Enigszins mee eens 19,8%
Niet eens/niet oneens 20,3%
Enigszins mee oneens 15,0%
Helemaal mee oneens 38,7%


Vanwege de crisis kijk ik liever niet meer naar het journaal

Helemaal mee eens 6,6%
Enigszins mee eens 16,2%
Niet eens/niet oneens 18,6%
Enigszins mee oneens 16,8%
Helemaal mee oneens 41,7%

Vanwege de crisis lees ik de krant niet meer

Helemaal mee eens 5,9%
Enigszins mee eens 12,4%
Niet eens/niet oneens 18,9%
Enigszins mee oneens 16,8%
Helemaal mee oneens 45,9%


Vanwege de crisis loop ik overdag te piekeren

Helemaal mee eens 7,2%
Enigszins mee eens 21,2%
Niet eens/niet oneens 25,7%
Enigszins mee oneens 18,8%
Helemaal mee oneens 27,1%

Hoe bepaalt de crisis uw gedrag?

Ik ben aan het bezuinigen (koopjes jagen, andere supermarkt etc) 43,2%
Ik heb mijn huis verkocht/te koop gezet 1,3%
Ik ben aan het potverteren, dan heb ik er tenminste zelf nog plezier van 5,4%
Ik heb een huishoudboekje gemaakt en daar noteer ik alle uitgaven in 6,4%
Ik durf geen cent meer te spenderen 2,9%
De crisis bepaalt mijn gedrag (nog) niet 36,2%
Anders 4,7%

Hoe bepaat de crisis uw geefgedrag aan goede doelen?

Ik geef meer geld aan goede doelen dan vroeger 0,1%
Ik geef evenveel geld aan goede doelen als vroeger 37,2%
Ik geef minder geld aan goede doelen dan vroeger 41,6%
Goede delen krijgen nu niets meer (in tegenstelling tot vroeger) 21,1%


Maakt u zich meer zorgen om uzelf of om de kinderen?

Mezelf 10,1%
De kinderen 39,3%
Allebei evenveel 36,0%
Ik maak me geen zorgen 14,6%


U maakt zich meer zorgen om uzelf. Waarom?

De kinderen redden het wel 11,0%
Ik krijg mijn huis niet meer verkocht en dat geeft veel stress 3,3%
Over mijn hoofd heen wordt er beslist over mijn financiën 25,3%
Ik heb geen kans om mijn financiële situatie nog te verbeteren, de kinderen wel 50,5%
Anders 9,9%


U maakt zch meer ozrgen om de kinderen. Waarom?

Vanwege de slechte vooruitzichten op de banenmarkt 57,9%
De kinderopvang is haast onbetaalbaar geworden 8,8%
Ze wonen te duur 5,9%
Ze zijn het niet gewend om met minder rond te moeten komen 16,7%
Anders 10,7%


Hoe bepaalt de crisis uw geefgedrag aan de kinderen?

Ik geef al mijn spaargeld aan de kinderen 0,1%
Ik geef meer geld aan de kinderen dan vroeger 10,4%
Ik geef evenveel geld aan de kinderen als vroeger 41,2%
Ik geef minder geld aan de kinderen 19,4%
De kinderen krijgen geen geld meer (in tegenstelling tot vroeger) 6,2%
De kinderen kregen vroeger geen geld en nu krijgen ze ook geen geld 22,6%


Kunt u nog wel rondkomen?

Ik kan goed rondkomen 40,8%
Ik kan redelijk rondkomen 46,1%
Ik kan nauwelijks rondkomen 12,0%
Ik kan niet meer rondkomen 1,1%


Spaart u?

Ja 65,5%
Nee 34,5%


Spaart u meer of minder dan voorheen?

Meer 5,9%
Hetzelfde 53,2%
Minder 40,9%


Verwacht u dat u dit jaar moet interen op uw spaargeld?

Ja 39,1%
Nee 32,8%
Weet niet 28,1%


Wat denkt u...wanneer komt er een einde aan deze financiële crisis?

2013 0,9%
2014 13,9%
2015 22,0%
Na 2015 41,1%
Ik denk dat er geen einde komt aan deze crisis 22,2%


Zouden ouderen meer moeten protesteren tegen de lastenverzwaringen die hen treffen?

Ja 85,4%
Nee 14,6%


Bent u bereid om zelf in actie te komen tegen alle opgelegde en nog te verwachten lastenverzwaringen?

Ja 64,8%
Nee 35,2%
Bron(nen):
  • Plus Magazine
Trefwoorden: