Minder zorgmijders vanwege kosten

Getty Images

Zeven procent van de mensen heeft in 2020 afgezien van zorg vanwege de kosten. In 2016 lag dit percentage nog op zestien procent. Bij zorg gaat het om doktersbezoek, een medisch onderzoek of een behandeling met medicijnen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel. Vier procent heeft vanwege de kosten een arts niet bezocht, drie procent heeft afgezien van een medische behandeling en een procent heeft om financiële redenen medicijnen niet afgehaald. Een procent heeft vanwege de kosten afgezien van alle drie deze vormen van zorg. Dat laatste cijfer is vergelijkbaar met voorgaande jaren, de andere cijfers zijn lager dan de voorgaande jaren.

Wachttijd
In hetzelfde onderzoek nam het Nivel ook de wachttijd voor de medisch specialist onder de loep. Ongeveer de helft van de patiënten hoefde in de afgelopen twee jaar minder dan vier weken te wachten. Zo'n veertien procent moest twee maanden of langer wachten op een specialist. Dat is meer dan in 2019. Het Nivel denkt dat dit mogelijk het gevolg is van de coronapandemie, waardoor de druk op de ziekenhuiszorg is toegenomen.

Auteur