Bezoekers PlusOnline: er moet meer eerbied komen voor ouderen

'Hou op met dat eeuwige geklaag over ouderen', schreef predikant Robbert Jansen in Trouw. Hij vindt dat het vaak alleen gaat over hun problemen, en zelden over kansen. Wij vroegen uw mening hierover.

De uitslag van de stelling: 4% oneens, 96% eens (onder ruim 1000 bezoekers van PlusOnline)

'Er is al veel respect'

Een klein deel van u vindt niet dat het ontbreekt aan respect en eerbied voor de oudere generaties. "Respect moet je wel verdienen", zegt Nora de Vroet op Facebook. "Ouderen die altijd maar klagen, prijzen zichzelf uit de markt." Een ander, die liever anoniem blijft, sluit zich hier bij aan: "Er is al heel veel respect voor deze mensen. Kijk naar de verzorgingsstaat die we hebben opgebouwd en de pensioenen. Dat is niet overal zo goed geregeld."

"Respect voor anderen, ongeacht leeftijd, huidskleur, handicap en religie, is voor mij vanzelfsprekend", zegt Lisa. "Zelf zou ik graag met 65 met pensioen willen gaan zodat een jongere sneller kans op een werkplek krijgt. Mijn voorstel: na 40 jaar met pensioen mogen gaan, maar ook de mogelijkheid krijgen om tot maximaal 70 jaar door te werken. Dit is volgens mij ook respect voor anderen (dus jongeren) en hen kansen geven.

'Je voelt je bijna schuldig dat je ouder wordt'

Toch is het overgrote deel het eens met de stelling: 96 procent van u vindt dat er meer eerbied moet komen voor ouderen. Er werd dan ook massaal gereageerd, zowel op onze Facebook-pagina als op PlusOnline.

Zo ook door M. van der Pers: "Het is ongehoord hoe er met de oudere mens wordt omgegaan. Deze generatie heeft juist hard gewerkt en velen worden nu aan hun lot over gelaten, heel slecht naar mijn mening." Astrid Surstedt is het daarmee eens: "Aan de ene kant moet er gewerkt worden tot je 67ste en aan de andere kant ben je dan al bejaard."

De media
Irene Moize de Chateleux is van mening dat het verkeerde beeld van ouderen ook in stand word gehouden door de media. "Ze worden weggezet als kneusjes of als mensen die niets anders te doen hebben dan golfen. Maar... heel veel ouderen doen belangrijk vrijwilligerswerk of passen op de kleinkinderen zodat hun kinderen zonder zorgen kunnen werken." Annie Besselsen herkent dit: "Oma doet spelletjes, kookt voor de kleinkinderen en de kinderen, opa plakt de fietsband en repareert speelgoed. Bedenk eens wat ze allemaal doen."

Jongeren
"Er zijn ontzettend veel actieve ouderen die nog met veel plezier werken en leuke dingen ondernemen", beweert Ineke Bakker. "Zolang je nog gezond bent moet je alles uit het leven halen wat erin zit. En de jongeren moeten veel meer respect hebben voor ouderen."

Tot slot zegt Ans Fransen op Facebook: "Door al die negatieve publiciteit zou je je haast schuldig voelen dàt je ouder kan en mag worden."

11 Comments

Door Martin van den ... (niet gecontroleerd) op ma, 26-9-2016 - 17:58

"Kijk naar de verzorgingsstaat die we hebben opgebouwd en de pensioenen."

Ja, en nu breken jullie met je stomme koppige harses die verzorgingsstaat weer in snel tempo af, door te stemmen op VVD, PVV, CDA en PvdA. Maar als de pensioenen worden verlaagd en de verzorgingstehuizen worden gesloten, dan staan jullie op je achterste benen om te protesteren. Terwijl jullie het allemaal zelf doen. Alle 65 plussers stemmen op een van de vele liberale partijen, maar met jullie ongeïnteresseerde houding hebben jullie niet in de gaten, dat je daarmee je eigen graf graaft. LETTERLIJK.
Raad eens waarom het eigen risico zo hoog wordt? Dan gaan ouderen niet meer naar de dokter en zullen zij als eerste dood gaan en hoeven de miljonairs minder belasting te betalen om jullie AOW uit te keren.

Elke 65 plusser die stemt op VVD, PVV, D66, CDA, CU, SGP of PvdA steekt zichzelf een mes in de rug. En dat, terwijl er speciaal voor jullie een politieke partij is opgericht. Maar die heeft enkel 2 zetels. Veel succes in de "nachtwakersstaat" die jullie van Nederland gaan maken.

Door johannes (niet gecontroleerd) op wo, 3-8-2016 - 20:22

Eigenlijk zou die vraag niet gesteld moeten/hoeven te worden.
Te gek dat er geen enkele vorm van respect meer is bij de massa; etiquette is iets waar ze kennelijk nog nooit van gehoord hebben. 0f schamen ze zich z.g. om toch hun innerlijke drang te uiten en voor niet-stoer te worden aangezien ?
Wordt die vervlakking soms veroorzaakt door de apparatuur waar slechts heel hard : boem- boem uit komt en hun hersens zodanig afstompt, dat normaal doen er niet meer bij is.
Hebben de opvoeders ok niet een steek laten vallen ??
Soms gaan we wel eens" een hapje " eten. AAN DE ZIT/lighouding zie je al genoeg; wordt het eten opgediend, dan is de manier van eten helaas vaak dien overeenkomstig. OM TE HUILEN!
Gaat je de zin vanover .
0ok hier weer : geen voorbeld.

Door Miranda (niet gecontroleerd) op di, 2-8-2016 - 15:04

Dit is een tekort koming in de hedendaagse opvoeding Wil je als een jonger iemand zelf zo aangesproken en behandeld worden Ik heb geleerd iemand met mevrouw
of meneer enz aan te spreken
Zoals we nu met elkaar omgaan vind ik vrij onbeschoft en vooral
respectloos

Door Jeanne (niet gecontroleerd) op do, 28-7-2016 - 18:47

Ik vind dat je respect moet hebben voor iedereen

Door yvonne (niet gecontroleerd) op wo, 15-6-2016 - 19:56

Ik denk dat 80% van de jeugd wel respect heeft voor de ouderen. Ik maak het ook andersom mee dat ouderen geen respect hebben voor de jeugd.Het hoort toch wederzijds te zijn? Ik ben het met Jeanne eens..ga eens in gesprek met de jongeren en oordeel dan pas.

Door Henny (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 20:55

Er is een oud spreekwoord; wie het verleden niet kent zal het heden niet begrijpen. Ouderen zijn een stukje verleden in positieve zin, dus leer de ouderen kennen om het nu enigszins te begrijpen, praat eens met die mensen. Ben bang van niet ik heb het vermoeden dat veel jongeren dit niet lezen, en eigenlijk wel begrijpelijk het is natuurlijk een 50 + plus blad ik lees de Tina of Sjors en Sjimmie ook niet meer, bestaat dat eigenlijk nog.

Door Jeanne Kruijff (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 19:34

Zeker, respect is nodig. Maar och, zelfs een jongmens dat zich als gotic gekleed had, was toch benieuwd naar mijn mening toen ik hem naar de zijne vroeg. Ik bedoel maar: ga in gesprek. En die pensioenen? Wij betaalden een flink percentage van ons loon voor de oude dag,mzoals dat heette. Maar de jeugd denkt niet aan zoiets dufs als hun oude dag. Dus als ze niet respectvol naar me reageren, zeg ik altijd: Wacht maar! Tot je aelf zo oud (76) bent. Dat helpt.

Door Yvonne (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 17:10

Ik spreek ouderen altijd aan met jijen jou en bij voornaam waarom? Iedereen is mevrouw of mijnheer je bent anoniem iemandbij de voornaam noemen wordt het een persoonlijk gesprek je bent Truus of Marie maar dat wil niet zeggen dat je geen respect hebt voor ouderen

Door Mw. Berdien S. (niet gecontroleerd) op di, 14-6-2016 - 15:13

Wordt ook in de hand gewerkt door de politiek t.a.v. pensioenen. Eerst heeft de politiek de kassen geplunderd en nu moeten de jongeren betalen. Ze vergeten daarbij dat wij voor onze ouders en mogelijk grootouders ook hebben moeten opbouwen en betalen. Dat er nu een grijze golf komt maakt in feite de situatie niet anders. Het verschil is dat zaken nu meer om geld d(g)raaien en minder om hoe het gaat met ouderen.
Misschien moeten we maar eens een stakingsdag uitroepen voor alle ouderen die vrijwilligers werk doen. Mogelijk wordt het verschil dan opgemerkt.

Door Mevr. C.W.Ch.BA... (niet gecontroleerd) op ma, 13-6-2016 - 13:14

Ouderen met jij en jou aanspreken helpt zeker erg mee om het respect voor ouderen te verliezen! De TV werkt dit ook erg in de hand. Ouderen worden nu altijd met de voornaam en jij aangesproken. Ze durven niet te zeggen ik ben MEVROUW of MIJNHEER ......, maar zouden het echt fijner vinden om met U aangesproken te worden door de jongere generatie,die de ouderen daardoor ook vanzelf met meer respect benaderen zal!!! De jongeren mogen de ouderen niet als vriendjes op gelijk niveau beschouwen en dat gebeurt vanzelf door het jij en jou!! Eerbied en respect v.d. ouderen is het bewijs v.beschaving!!