Stelling dementie en seksualiteit: dit vindt u

Uitslag van de stemmen en uw reactie

Er is de laatste tijd veel te doen om het onderwerp dementie en intimiteit/seksualiteit. In hoeverre zijn dementerenden vrij op dit gebied, wie 'bepaalt' in het verpleeghuis? Plus formuleerde de stelling: mensen met dementie moeten vrij zijn in seksueel contact.

Alle stemmen zijn geteld. De uitslag van de stelling: 20% zegt oneens, 80% eens.

Een vijfde van u vindt niet dat je mensen met een vorm van dementie geheel vrij kunt laten op dit gebied. Helaas ontvingen wij geen reacties ter argumentatie. De meesten van u zijn het eens met de stelling.

'Gezond en menselijk'

E. Geelhoed-Van Gelderen zegt op PlusOnline: "Die mensen hebben nog maar weinig, een goed gesprek is er niet meer bij. Daarom vind ik het een goede zaak dat als mensen nog behoefte hebben aan seksualiteit daar ruimte voor gemaakt wordt. Het hoort bij het leven, het is een soort instinct, en laat de mensen nog genieten van wat ze nog wel kunnen."

We worden ouder
"Bij velen leeft nog het idee dat de sexdrive bij ouderen over is", beweert Augusta Hermans. "Er moet in verzorgingshuizen etc. ruimte zijn voor mensen om hun intieme gevoelens buiten het oog van anderen te kunnen delen. De generatie die vandaag geboren wordt, gaat naar een leeftijd van 130 jaar. De sexuele behoeftegrens schuift op. Ook deze generatie is al ouder. Ik ben 80 en moet er niet aan denken dak ik niets meer zou mogen."

Iets moois
"Sexualiteit is gezond voor iedereen", reageert Ruud. "Het aanraken en strelen van de ander bevordert liefde en vreugde in het leven. Het maakt je vrolijker, is gezond voor de geest en houd je positief voor een ieder, dus ook voor mensen met een dementie." Frits neemt een duidelijk standpunt in: "Het is zoiets moois als mensen daar zelf van genieten. Blijf er vanaf!"

'Iedere situatie is anders'

Een terugkerende mening is dat het wel per situatie en per geval bekeken moet worden, vindt ook Hugo. "Het personeel moet van een 'positieve grondhouding' uitgaan. Niet bij voorbaat verbieden, maar van geval tot geval bekijken wat voor betrokkenen mogelijk is, en dan faciliteiten scheppen."

Twee kanten
Lucia sluit zich hierbij aan: "Is het een gelijkwaardige relatie? Het kan zijn dat de één meer sexueel contact wil en de ander dit niet wil of begrijpt. Hoe ervaart de familie dit? Het kan heel fijn zijn, maar inderdaad ook veel problemen geven, bijvoorbeeld als het ongeremd in bijzijn van medebewoners en/of bezoekers gebeurt. Je moet dit per situatie bekijken."

Lees ook: hoe herken ik Alzheimer?

Adelheid Roosen vertelde eerder openhartig over haar dementerende moeder.