Stelling: het eigen risico moet worden afgeschaft

Steeds meer partijen willen het eigen risico in de zorg afschaffen. Dat zou dan gecompenseerd worden met bijvoorbeeld stijgende belastingen voor hoge inkomens. Een goed plan?

Het eigen risico is ingevoerd om de toenemende zorgkosten beter te kunnen dekken. Mensen die zorg nodig hebben, betalen zelf mee tot een bedrag van 385 euro. Een bezoek aan de huisarts valt daar niet onder. De laatste jaren steeg het eigen risico telkens, maar in 2017 blijft het bedrag gelijk.

'Uitstellen kost meer'

GroenLinks, SP, PVV en 50Plus hebben al laten weten dat zij pleiten voor nul eigen risico. Volgens de partijen is het een belemmering voor sommige mensen om naar de dokter te stappen. “Zij maken op lange termijn juist enorm hoge zorgkosten. Je kan er maar beter vroeg bij zijn”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) zegt best te willen kijken naar een verlaging. Volgens hem zou het niet zo moeten zijn dat mensen lang met gezondheidsklachten rondlopen omdat ze bang zijn voor hoge kosten.

'Eigen risico juist sociaal'

Minister Schippers van Volksgezondheid verdedigt het eigen risico: "Ik vind het goed te verantwoorden. Het maximale verschil tussen iemand die extreem veel gebruikt maakt van zorg en iemand die nooit zorg nodig heeft, blijft 385 euro. Ik vind dat heel sociaal." Het eigen risico helemaal afschaffen, kost de staat bijna 4 miljard euro.

Uw mening

Wat vindt u? Moet het eigen risico worden afgeschaft, of is het nodig om de zorgkosten in Nederland (deels) te dekken? Breng linksboven uw stem uit en laat hieronder een reactie achter.

Reactie toevoegen

546 Comments

Door Ruud (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2020 - 15:16

Het eigen risico moet worden afgeschaft omdat dat discriminerend werkt voor mensen met een mindere gezondheid.

Door Koos de Bruin (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2020 - 14:39

Als het ER wordt afgeschaft gaat de nominale premie omhoog met € 250,- volgens Schippers. Dus het ER is een subsidie voor een lagere nominale premie. De ouderen en zwakkeren worden dus weer gepakt door de VVD

Door Ria Houben (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2020 - 12:10

zeker afschaffen

Door H.Marsman (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2020 - 10:31

Eigenrisico maken de zorgkosten veel te duur.
Mensen in de lagere inkomens zijn hier de dupe van.Geen limiet in de zorgverzekeringswet zoals nu, daarmee kan de overheid het eigenrisico weer terug verdienen.

Door Jean-Paul (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2020 - 08:47

Ik vind afschaffen.
Mensen die dit betalen hebben al minder te besteden, ze kunnen vaak niet werken of minder waardoor het inkomen steeds meer daalt terwijl de uitgaven alleen maar stijgen.

Door Jean-Paul (niet gecontroleerd) op vr, 14-2-2020 - 08:44

Ik lijdt al jaren aan chronische clusterhoofdpijn waardoor ik niet meer kan werken, maar wel voor heel veel middelen moet betalen of bijbetalen plus je als zieke ook minder loon krijgt. Ieder jaar moet je weer opnieuw bekijken waar je nu weer op kan bezuinigen. Werkende gezonde mensen hebben deze kosten allemaal niet, terwijl ze ook nog meer verdienen.?

Door ria en kees priester (niet gecontroleerd) op do, 13-2-2020 - 18:00

wij zijn voorstander om dit af te schaffen,kunnen nu al moeilijk rondkomen met ons kleine pensioentje,iedere keer maar weer kijken of we de medicijnen voor ons beiden wel of niet aanschaffen,ben bang dat we die vandaag of morgen links moeten laten liggen,wetende waar dit toe leid

Door hendrikus (niet gecontroleerd) op do, 13-2-2020 - 12:47

moet zeker afgeschaft worden veel mensen weten niet meer hoe alles betaald te krijgen.

Door Butala (niet gecontroleerd) op do, 13-2-2020 - 10:47

Kunnen we niet gewoon terug naar het “ ziekenfonds” van toen I.p.v elk jaar te moeten puzzelen naar een nieuwe zorgverzekering. Neem België als voorbeeld, iedereen hetzelfde en maar 7,50 euro per maand.

Door D. van der Zee (niet gecontroleerd) op do, 13-2-2020 - 05:53

Iemand die veel gebruik maakt van zorg doet dat niet voor zijn/haar plezier, maar omdat er sprake is van gezondheidsproblemen. Dat is geen luxe artikel waarvoor je kunt kiezen en waar je eventueel ook zonder zou kunnen. Als mensen onterecht gebruik maken van gezondheidszorg-voorzieningen zijn daar de werkers in de gezondheidszorg om de mensen daarop te wijzen en met hen naar alternatieven te zoeken. M.i. is het ook onrechtvaardig om van iedereen hetzelfde bedrag te vragen. Dit zou naar rato van inkomen moeten. Arme mensen, of mensen die van een klein pensioen moeten leven worden onevenredig belast. Hun toegang tot allerlei vormen van zorg en ondersteuning zijn doorgaans toch al beperkter, hun geldzorgen groter en hun gezondheidstoestand doorgaans slechter. Bovendien worden pensioengerechtigden al jaren gekort op hun pendioenen terwijl zij met allerlei gezondheidsproblemen geconfronteerd worden. Wie geld heeft kan preventief al meer doen (sportschool, gezonder etrn, meer/betere woonomstandigheden, inkopen/ huren van hulp, betere ontspanningsmogelijkheden etc.) Het argument 'bewustwording' van de overheid is erg gezocht en nogal betuttelend. Een overheid zou haar burgers goed moeten voorlichten. Burgers betalen op allerlei manieren voldoende belasting. De kosten voor gezondheid(szorg) onevenredig belasten is niet in hey belang van onze volksgezondheid.