Stelling: het eigen risico moet worden afgeschaft

Steeds meer partijen willen het eigen risico in de zorg afschaffen. Dat zou dan gecompenseerd worden met bijvoorbeeld stijgende belastingen voor hoge inkomens. Een goed plan?

Het eigen risico is ingevoerd om de toenemende zorgkosten beter te kunnen dekken. Mensen die zorg nodig hebben, betalen zelf mee tot een bedrag van 385 euro. Een bezoek aan de huisarts valt daar niet onder. De laatste jaren steeg het eigen risico telkens, maar in 2017 blijft het bedrag gelijk.

'Uitstellen kost meer'

GroenLinks, SP, PVV en 50Plus hebben al laten weten dat zij pleiten voor nul eigen risico. Volgens de partijen is het een belemmering voor sommige mensen om naar de dokter te stappen. “Zij maken op lange termijn juist enorm hoge zorgkosten. Je kan er maar beter vroeg bij zijn”, aldus GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Staatssecretaris Van Rijn (PvdA) zegt best te willen kijken naar een verlaging. Volgens hem zou het niet zo moeten zijn dat mensen lang met gezondheidsklachten rondlopen omdat ze bang zijn voor hoge kosten.

'Eigen risico juist sociaal'

Minister Schippers van Volksgezondheid verdedigt het eigen risico: "Ik vind het goed te verantwoorden. Het maximale verschil tussen iemand die extreem veel gebruikt maakt van zorg en iemand die nooit zorg nodig heeft, blijft 385 euro. Ik vind dat heel sociaal." Het eigen risico helemaal afschaffen, kost de staat bijna 4 miljard euro.

Uw mening

Wat vindt u? Moet het eigen risico worden afgeschaft, of is het nodig om de zorgkosten in Nederland (deels) te dekken? Breng linksboven uw stem uit en laat hieronder een reactie achter.

Reactie toevoegen

546 Comments

Door Wim (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:25

Het dient te worden verlaagd evenals de zorgpremie.
Verzekeringsmijen, vriendjes van de vvd, moeten hun gemak eens houden en niet rijk willen worden van andermans ellende.

Door Wim (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:21

Het eigen risico geeft steeds meer de indruk dat het niet gebruikt wordt voor de zorg doch dat het aangewend wordt voor de dekking van de algemene begroting.
Dus oneigenlijk gebruik, diefstal dus, waar dit kabinet evenals vorige zich schuldig aan maakt. Kijk maar naar de belasting op rente 4% die door niemand gehaald wordt.
De diverse kabinetten doen steeds beloften die ze niet waar maken.
Laat al die z-vullers in de kamer daar eens antwoord op geven, vooral diegene die daar zitten zonderpolitieke achtergrond, dat zijn ze bijna allemaal.

Door ronner sipke wij (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:14

Wij zijn allebij de eigen risico in maart al kwijt

Door Jantsje (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:13

Ik leef van een bijstandsuitkering en ben arbeidsongeschikt. Ik ben altijd zuinig wat zorg betreft, alleen de hoognodige maagbeschermer en pijnstiller. Maar nu werd ik vorige week opgenomen met een herseninfarct! In één klap mijn eigen risico in zorg op! Geen idee hoe ik dat moet betalen!

Door Veronica van de... (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:08

Ik zou pleiten voor afschaffing van het eigen risico en de hoogte van de premie
Af laten hangen van de hoogte van het inkomen. Iemand in de bijstand heeft nu eenmaal minder uit te geven dan iemand met een royaal inkomen. De hele zorgtoeslag kan dan ook afgeschaft worden. Het is veel te ingewikkeld geworden en kost extra geld.

Door M.van Gilst (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 13:08

Minister Schippers wil het niet, nee logisch die heeft er veel belang bij. Bah bah, politici deugen niet!

Door K Scheltes op di, 20-9-2016 - 12:59

Huisarts is gratis en die moet inschatten of iemand medicijnen moet hebben of doorverwijzen naar specialist. Zijn er cijfers hoe vaak die adviezen niet worden opgevolgd vanwege het ER. Niet alles hoeft gratis!

Door Afra (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 12:58

ergens wil ik ook dat het wordt afgeschaft maar hoe lossen we dan het te kort op meer premie betalen daar schieten we niet mee op misschien een bijdrage naar de inkomen.

Door H.Zuidema (niet gecontroleerd) op di, 20-9-2016 - 07:30

Voor lage inkomens is het eigen risico echt veel te hoog!
Naast de extra onkosten die iemand met een chronische ziekte toch al heeft is het niet te doen.

Door Astrid (niet gecontroleerd) op ma, 19-9-2016 - 23:11

AFSCHAFFEN!!!