Stelling: overgang naar digitaal gaat voor mij veel te snel

Het kabinet wil bekendmakingen zoals vergunningen, alleen nog maar online plaatsen en niet langer in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dit geen goed idee.

Volgens VNG sluit de overheid op die manier mensen buiten. Maar het CBS concludeert juist dat steeds meer ouderen actief zijn op sociale media: inmiddels 64 procent. Vijf jaar geleden was dat nog 24 procent.

Andere deskundigen stellen vast dat er inmiddels veel ouderen volledig deelnemen aan het ‘digitale leven’. Maar desondanks blijft er een groep die dit niet lukt. Ook Jan Slagter van omroep Max stelt: ,,Dit gaat veel te snel voor een groepje ouderen, terwijl je als overheid wettelijk verplicht bent iedereen te informeren.”

De overheid zou zich er meer bewust van moeten zijn dat de digitale vaardigheden niet voor alle ouderen vanzelfsprekend zijn. Daarom tikte de Nationale Ombudsman de overheid in 2016 al op de vingers toen er plannen waren om de blauwe envelop van de Belastingdienst helemaal te schrappen

De Ombudsman vindt dat de overheid zich bij digitalisering:  ‘toegankelijk’, ‘oplossingsgericht’ en ‘klantvriendelijk’ hoort te gedragen.

Wat vindt u?