Gemeenten: landelijke overheid moet 5G-voorlichting bieden

Tientallen gemeenten willen dat de Nederlandse overheid burgers meer voorlicht over de komst van 5G. Dat blijkt uit een inventarisatie onder een derde van alle gemeenten.

Wat is 5G nou precies? Dat leggen we uit in dit artikel >>

De gemeenten spelen een grote rol bij de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk. Naast dat ze een aanspreekpunt zijn voor burgers en organisaties, voeren ze ook overleg met de telecomproviders over de plaatsing van nieuwe antennes. 

Maar ze stuiten ook op veel weerstand uit de samenleving. Er zijn verschillende demonstraties georganiseerd tegen 5G. Zendmasten zijn in brand gestoken, er zijn rechtszaken aangespannen om 5G te stoppen. Tegenstanders zijn bang voor negatieve gezondheidseffecten. Bijna 90% van de bevraagde gemeenten geeft aan dat zij te maken heeft gehad met zorgen over gezondheidsrisico's. Soms uit zich dat in de vorm van brieven van bezorgde burgers, maar ook anti-5G organisaties voeren campagne en sturen brieven.

"Het is heel merkwaardig dat gemeenten eigen argumentatie moeten organiseren om een nationale discussie te beslechten", zegt wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon. Hij spreekt namens verschillende grote plattelandsgemeenten in Nederland, plus gemeenten in de kop van Noord-Holland, zoals de steden Alkmaar en Den Helder. "Als je de discussie wilt voeren over de gezondheidsrisico's rond 5G, dan heb je een partij nodig met gezag", zegt Meskers. Dat zou volgens hem dan de landelijke overheid moeten worden.

Het ministerie van Economische Zaken laat weten dat er al genoeg stappen zijn genomen. Er zijn regiobijeenkomsten geweest. Ook zegt de minister dat het Antennebureau, dat het aantal antennes in Nederland bijhoudt, constant bezig is met het beantwoorden van vragen van gemeenten én anti-5G organisaties.

Bron: NOS