Aantal testamenten stijgt

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. In het tweede kwartaal zijn bijna elfduizend meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (CTR) ingeschreven dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dat is een stijging van 13 procent.

Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In totaal zijn er in het tweede kwartaal ruim 86 duizend akten bij het CTR ingeschreven. Dat zijn niet alleen testamenten, maar ook huwelijkse voorwaarden met een bepaling tot het overlijden en andere notariële akten die een bepaling hebben met betrekking tot overlijden, zoals een samenlevingscontract. Vier jaar geleden werden er in het tweede kwartaal bijna 65 duizend testamenten en andere akten in het CTR ingeschreven.

In het CTR wordt geregistreerd of er een testament is en bij welke notaris deze zich bevindt. Het register biedt geen inzage in de inhoud van het testament.

Levenstestament

Ook het levenstestament en de volmacht zijn in trek. In het tweede kwartaal zijn bijna vijftigduizend van deze akte in geschreven in het CLTR (Centraal Levenstestamentenregister). Drie jaar geleden waren dat er ruim 22 duizend, zodat het aantal levenstestamenten in drie jaar tijd meer dan verdubbeld is. Het aantal verklaringen van erfrecht neemt iets af, met vier procent vergeleken met vorig jaar.

Bron(nen): KNB