Advieskosten in verband met lening voor de woning aftrekbaar?

Stapel euro centen met huis sleutelhanger
Getty Images

Wij zijn vorig jaar bezig geweest met onderzoeken of het verstandig is om onze hypotheeklening aan te passen Wij hebben daarvoor advies gevraagd bij een hypotheekadviseur. Deze heeft ons een behoorlijke rekening heeft gestuurd voor zijn advies. Uiteindelijk hebben we besloten om niets aan te passen. Kunnen wij de kosten van die adviseur nu toch in aftrek brengen in onze aangifte inkomstenbelasting over 2023.

Het is al langere tijd gebruikelijk/verplicht dat een hypotheekadviseur advieskosten in rekening brengt bij de client. Vroeger zat dit verdisconteerd in de provisie.  

Kosten van geldleningen (hypotheek) voor de eigenwoningschuld zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hieronder worden onder meer begrepen de advies- en bemiddelingskosten voor een hypotheekadviseur. Tot kosten van een dergelijke geldlening behoren uitsluitend de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan het opnemen, verlengen of aflossen daarvan. Dit betekent dat alleen de advieskosten voor een lening, die daadwerkelijk tot (aanpassing van) een eigenwoningschuld heeft geleid, aftrekbaar zijn als aftrekbare kosten. Als de advieskosten - zoals bij u – zijn gemaakt zijn met de bedoeling om de eigenwoningschuld aan te passen maar deze lening wordt uiteindelijk niet aangepast, zijn dit dus geen aftrekbare kosten. 

Dit heeft de Belastingdienst onlangs ook in een standpunt van een van zijn kennisgroepen bevestigd. 

N.B. De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen die ieder op hun eigen beleidsterreinen rechtsvragen en andere ingewikkelde vragen behandelen. Zo is er ook een kennisgroep actief op het terrein van inkomstenbelasting, die zijn fiscale standpunten publiceert. “Door openbaarmaking laat de dienst op een transparante wijze zien hoe hij omgaat met de geldende fiscale wetten en regels en wat dit voor burgers en bedrijven betekent. Openbaarmaking zorgt voor meer zekerheid bij alle betrokkenen. Dit onderwerp is daarmee belangrijk voor de rechtszekerheid van burgers en bedrijven”, aldus (demissionair) staatssecretaris van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst)

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft daarna een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds 2015 is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur