Bank accepteert volmacht uit levenstestament niet

Een kennis van mij is gevolmachtigde in het levenstestament van zijn tante. Zij is inmiddels niet meer in staat om zelf haar financiële zaken te behartigen en hij wilde dus voor haar aan de slag gaan. Hij kreeg echter van de bank te horen dat zij de financiële volmacht niet accepteren. Hoe kan dit? Daarvoor maken mensen toch juist een levenstestament op?

Het is inderdaad mogelijk dat een bank de financiële volmacht niet accepteert. De inhoud van de volmacht (in het levenstestament) in combinatie met de algemene voorwaarden van de bank zijn daarvoor van belang.

Hoewel een levenstestament een persoonlijk document is waar de eveneens persoonlijke wensen van de volmachtgever zo veel mogelijk in kunnen worden opgenomen, is het natuurlijk wel van belang dat de gevolmachtigde - als het moment zich aandient - ook daadwerkelijk kan handelen met behulp van deze volmacht. Met name voor wat betreft de financiële volmacht blijkt dit in de praktijk nog al eens te knellen. Het probleem zit dan meestal in het wel of niet kunnen verwerken van de volmacht door de bank. Zo staat bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden van een aantal kleinere banken (vooral bij onlinespaarrekeningen) dat vertegenwoordiging van een persoon wordt uitgesloten. 

In een zaak die hierover onlangs door een gevolmachtigde is voorgelegd bij het KiFid (de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening) is de bank in het gelijk gesteld, waardoor in dat geval het kind (de gevolmachtigde) ondanks het levenstestament niet over de rekening kon beschikken.

Juist om ervoor te zorgen dat volmachten in levenstestamenten door banken kunnen worden verwerkt, is in 2015 (aangepast in 2018) door de KNB en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een standaardtekst voor een financiële volmacht opgesteld, waar de grote banken in elk geval mee kunnen en willen werken. De NVB kan deze gemaakte afspraken echter niet bij alle banken afdwingen. 

Let op: Controleer dus (of laat deze controleren door een deskundige) of de tekst van de volmacht voldoet aan de standaardtekst en controleer of uw bank een dergelijke volmacht ook accepteert. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.