Belastingvrij schenken in 2023: hoe werkt dat?

Getty Images

Ik wil mijn kinderen en kleinkinderen geld schenken. Hoeveel mag ik geven? Wat gaat de fiscus doen?

Als u geld schenkt, pikt de Belastingdienst een graantje mee. Maar door slim gebruik te maken van de vrijstellingen, hoeft u geen of minder schenkbelasting hoeft te betalen.

Hoeveel mag ik schenken?

Zoveel als u wilt uiteraard. Maar slechts een beperkt bedrag mag u onbelast schenken. Over de rest betaalt u belasting. Hoeveel, dat hangt van de situatie af.

Belastingvrije schenkingen aan eigen kinderen

U mag  in 2023 maximaal € 6.035 per jaar belastingvrij schenken. Voor tussen 18 en 40 jaar kunt u dat bedrag eenmalig laten verhogen tot €28.947. Het is ook goed als uw kind ouder is dan 40, maar diens echtgenoot/geregisteerd partner nog wel tussen de 18 en 40 is.

Is het geld bedoeld voor de financiering van een dure studie, dan is de eenmalige vrijstelling nog hoger: €60.298

Is het geld bedoeld voor de eigen woning? Dan kon u tot vorig jaar gebruik van maken van Jubelton, maar deze mogelijkheid is sterk teruggebracht naar €28.947. Het bijzondere aan deze vrijstelling is dat deze niet alleen geldt voor eigen kinderen, maar voor iedereen, mits de ontvanger tussen de 18 e 40 jaar is. Deze mogelijkheid wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf volgend jaar (2024) verder teruggeschroefd.

Als u gebruik wil maken van één van deze eenmalige ruime vrijstellingen moet u wel zorgen dat het verzoek tot ophoging doet op uw aangifte, anders wordt de gift alsnog belast.  Schenkt  u meer dan de vrijstelling? Dan wordt dat belast met schenkbelasting die kan oplopen tot 40 procent. De precieze tarieven vindt u hieronder.

Belastingvrije schenkingen aan andere personen

Alle andere personen (echtgenoot, kleinkinderen, vrienden etc.) mag u maximaal € 2.418 per jaar belastingvrij schenken. Dit geldt dus ook voor kinderen die aan ouders willen schenken. Zodra uw schenking de vrijstelling ontstijgt, wordt alleen het meerdere belast.

Goede doelen zijn onder voorwaarden geheel vrijgesteld, meer daarover leest u up de site van de Belastingdienst.

Hoeveel schenkbelasting moet ik betalen?

De tarieven voor schenkbelasting zijn onder meer afhankelijk van de hoogte van de schenking en de relatie met de ontvanger. Naarmate de krijger 'verder van u af' staat, is er meer belasting verschuldigd.

Tariefgroep

  Waarde van de schenking Percentage
I eigen (pleeg)kinderen en echtgenoot/ geregistreerd partner - partners voor de schenkbelasting

van € 0 tot en met € 138.641

10%

€ 138.642 en hoger

20%

Ia (achter)kleinkinderen

van € 0 tot en met € 138.641

18%

€ 138.642 en hoger

36%

II overigen

van € 0 tot en met € 138.641

30%

€ 138.642 en hoger

40%

 

Als u precies wilt berekenen hoeveel u kwijt bent aan schenkingsrecht, kan het ook makkelijk uitrekenen met de calculator die de Belastingdienst:

Hoe doe ik aangifte?

Als uw schenking de vrijstelling overstijgt, en u moet dus schenkbelasting gaan betalen, dan moet u aangifte doen van de schenking.

Aangifteformulieren vraagt u aan via MijnBelastingdienst.nl. De aangifte moet ingediend voor 1 maart in het jaar nadat u de schenking hebt gedaan. De aangifte hoeft alleen gedaan te worden, als u ook daadwerkelijk meer gaat schenken dan de vrijsteling, óf als u gebruik wilt maken van de eenmalige vrijstelling  voor kinderen tussen 18 en 40.

Let op:  U moet laten weten dat u beroep doet op de verruimde eenmalige vrijstelling, anders wordt de schenking alsnog belast.

De gevolgen van de schenking

Als de schenking wat groter is, dan verandert dit vermogensposities, zowel bij de krijger als de schenker. De schenker raakt geld kwijt, wat doorgaans betekent: minder belasting betalen. Goed nieuws dus. Maar de krijger kan rechten kwijtraken op uitkeringen en toeslagen door een hoger vermogen. Let daar goed op bij het doen van een schenking.

 

Auteur