Bewind in het testament 

Vraag van de week 

Ik heb van mijn ouders mijn erfenis onder bewind ontvangen. Mijn broer is de bewindvoerder. Moet ik nu voor elke uitgave mijn broer toestemming vragen? 

Uw ouders hadden blijkbaar reden om de erfenis die u van hen ontvangt enigszins te beschermen. Ze hebben de nalatenschap van hen daarom een testamentair bewind meegegeven. U staat daarmee niet zelf onder bewind, maar alleen hetgeen u van uw ouders heeft geërfd. Uw broer moet uw erfenis beheren volgens de richtlijnen die uw ouders in hun testament hebben meegegeven. Staat er niets in het testament van uw ouders over hoe het beheer moet worden gevoerd dan moet de testamentair bewindvoerder afspraken met u maken. Hij zou bijvoorbeeld met u af kunnen spreken dat u iedere maand een bepaald bedrag ontvangt of dat u de erfenis alleen mag aanwenden voor de aankoop van een woning, inrichting van uw woning of andere incidentele uitgaven. Op die manier hoeft u niet voor elke uitgave uit het onder bewind gestelde vermogen uw broer te vragen geld over te maken.

Wilt u van het bewind af, dan kunt u na vijf jaar nadat het testamentair bewind is ingesteld de rechter vragen u te bevrijden van het bewind. De rechter zal in de regel instemmen met dit verzoek wanneer u kunt aantonen dat u een goed financieel beheer kunt voeren, dat wil vaak zeggen dat u geen schulden maakt.

Een testamentair bewind wordt vaak ingesteld door grootouders voor hun kleinkinderen die een legaat of erfenis van hen ontvangen. De ouders zijn dan vaak de bewindvoerder tot  de kleinkinderen 18 of 23 jaar zijn. Op die manier eindigt het bewind automatisch op een leeftijd dat de kleinkinderen – naar de grootouders hopen – verstandiger met geld kunnen omgaan.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt zich voornamelijk bezig met voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.