De inhoud van een oud testament

Vraag van de week

Mijn man en ik zijn beiden eerder getrouwd geweest. Mijn man heeft nog een testament uit zijn vorige huwelijk. Zelf hadden we wel het voornemen om een testament te laten maken, maar dat is er niet van gekomen. Telt nu hij is overleden dat oude testament nog?

Ja, ondanks dat het testament gemaakt is toen hij uw man met zijn eerste vrouw gehuwd was, is het testament nog steeds rechtsgeldig. Wel kan het zijn dat de bepalingen in het testament achterhaald zijn door de nieuwe werkelijkheid. Het is in ieder geval van belang om voor de afwikkeling van de nalatenschap van uw man de inhoud van zijn testament te kennen. Uit uw verhaal begrijp ik dat het testament zich niet (meer) in zijn administratie bevindt. In dat geval kunt u of bij het Centraal Testamentregister (ctr.nl) opvragen waar het testament zich bevindt. Vervolgens vraagt u bij die notaris het testament op. Of u gaat naar een notaris met de akte van overlijden van de gemeente en vraagt bij een willekeurige notaris het testament op. Houdt in beide gevallen rekening met enige kosten.

Staat in het oude testament dat zijn echtgenote als langstlevende de beschikking krijgt over hetgeen meneer nalaat maar niet haar naam, dan bent u volgens dit testament de langstlevende echtgenoot. Kent het testament de echtgenote bij naam als langstlevende de beschikking over de erfenis toe, dan vervalt deze making omdat deze dame niet langer de echtgenote van meneer is ten tijde van zijn overlijden. Ook in die situatie bent u de langstlevende echtgenote en erft u van uw man.

Ook de andere bepalingen in het testament blijven geldig. Denk daarbij aan legaten,  uitsluitingsclausules of de benoeming van de executeur. Het heeft dus zin en is ook van belang voor de afwikkeling dat de inhoudt van het testament van uw man bekend is zodat dit testament kan worden uitgevoerd.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere (de afgelopen 23 jaar) de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu