Eigen bijdrage zorg verminderen door opnemen bepaling in testament

Mijn man en ik zijn aan het nadenken over een testament. Ik hoorde van vrienden dat je de hoge eigen bijdrage zorg kunt voorkomen door in het testament op te nemen dat de vordering van de kinderen op de langstlevende ook opeisbaar wordt als een van ons in een zorginstelling wordt opgenomen. Kunt u vertellen hoe dit zit?

Volgens het wettelijk erfrecht krijgt bij een eerste overlijden van een echtpaar de langstlevende de beschikking over alles en krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende ouder die pas opeisbaar is bij overlijden of faillissement/surseance van betaling  van de langstlevende. In een testament wordt ook vaak gekozen voor een gelijkluidende bepaling met bescherming van de langstlevende (wettelijke verdeling). Echter, in een testament kunnen de opeisbaarheidsgronden worden uitgebreid. Zo staat in steeds meer testamenten dat de erfenis van de kinderen (vordering) ook opeisbaar is wanneer de langstlevende wordt opgenomen in een zorginstelling.

Dit kan voorkómen dat de erfenis van de kinderen/erfgenamen op gaat aan de eigen bijdrage zorg die het CAK berekent. Dit opeisbaar worden, heeft tot gevolg dat de waarde van de erfdelen van de kinderen een fiscaal zichtbare schuld wordt in het vermogen van de langstlevende en de erfgenamen hun vordering zelf in box 3 op moeten geven. Deze schuld verlaagt het box 3 vermogen van deze ouder. Opeisbaar worden, betekent niet dat daadwerkelijk uitgekeerd moet worden. Afhankelijk van de grootte van het inkomen en het vermogen van deze langstlevende ouder kan het hierdoor inderdaad mogelijk zijn om de hoge eigen bijdrage zorg te voorkomen of in elk geval te verlagen.

N.B. Ook met behulp van een levenstestament waarin schenken door de gevolmachtigde toegestaan wordt, is het mogelijk om de eigen bijdrage zorg te verlagen. 

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.