Ex-schoonzoon en de erfenis van mijn overleden man en van mij

Mijn dochter is vorig jaar gescheiden. Zij was met haar ex in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu vroeg ik mij af of haar ex-echtgenoot op de een of andere manier nog van mij erft. Verder is mijn man in 2015 overleden en toen waren mijn dochter en ik zijn erfgenamen. Mijn dochter heeft toen een niet-opeisbare vordering op mij gekregen. Kan haar ex hier nog aanspraak op maken als ik kom te overlijden?

Uw eerste vraag is redelijk eenvoudig te beantwoorden. Behalve wanneer u de ex van uw dochter in uw testament als erfgenaam heeft opgenomen, zal hij niet van u erven. 

Voor wat betreft de erfenis van uw man geldt het volgende: Allereerst is het van belang om te weten of uw man een testament had en of uw dochter haar erfdeel met uitsluitingsclausule heeft verkregen. Als dit zo is, dan is dit erfdeel van haar privé en zal dit in het echtscheidingsconvenant volledig aan haar zijn toebedeeld.  Had uw man geen testament of was er geen uitsluitingsclausule in het testament van uw man dan heeft haar ex recht op de helft van het erfdeel van uw dochter (de helft van de niet-opeisbare vordering op u als langstlevende). Vrijwel zeker is dit meegenomen in de afspraken die tussen uw dochter en haar ex in het convenant zijn vastgelegd. Als afgesproken is dat deze vordering aan uw dochter en aan haar ex beiden voor de helft is toebedeeld, heeft uw ex-schoonzoon bij uw overlijden nog recht op de helft daarvan.  Het is echter veel waarschijnlijker dat deze vordering niet of op een zodanige manier is meegenomen dat afgesproken en in het convenant vastgelegd is dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben en daarmee de kous af is. Wilt u volledige zekerheid hierover, kunt u eens aan uw dochter vragen wat hierover bij de scheiding precies is afgesproken. 

N.B. Voor huwelijken vanaf 1 januari 2018 geldt overigens dat erfenissen (zonder andersluidende afspraken tussen de echtgenoten) niet in de gemeenschap van goederen vallen.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.