Geld geven aan een goed doel: waar moet u op letten?

Getty Images

Goede doelen, ze zijn er te kust en te keur en allemaal dingen ze naar uw bijdrage om hun doelstellingen te verwezenlijken. Maar hoe weet u of het goede doel uw geld goed besteedt? En zijn er eigenlijk meer zaken waarop u moet letten voor u geld geeft?

Wist u dat Nederland meer dan 50.000 goede doelen telt? Dat is veel, heel veel. Natuurlijk zijn er veel bekende goede doelenorganisaties, denk aan UNICEF, WarChild, KWF Kankerbestrijding, Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) of het WNF Wereld NatuurFonds. Naast al die grote namen zijn er ook veel kleine organisaties die zich inzetten voor bijvoorbeeld natuur, dieren, mensen in oorlogsgebieden en ga zo maar door. De Nederlandse overheid geeft geen officiële definitie van het begrip goed doel en er is ook niet zoiets als een centraal register van goede doelen. Sinds 1 januari 2016 is er echter wel een erkenningsregeling. 

Nieuw: de erkenningsregeling

In het verleden waren er verschillende keurmerken waarbij goede doelenorganisaties zich aan konden sluiten, maar daardoor werd het in de praktijk steeds lastiger te bepalen waar al die keurmerken voor stonden. Vandaar dat er nu een erkenningsregeling in het leven is geroepen - deze vervangt de bestaande keurmerken en heeft transparantie en verdere professionalisering tot doel. Is een goed doel erkend volgens deze regeling, dan bent u ervan verzekerd dat de organisatie onder het toezicht van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) valt.
 

Het CBF

Het bekende CBF-keurmerk is één van de keurmerken die uiteindelijk als gevolg van de nieuwe erkenningsregeling komt te vervallen. De andere keurmerken die straks opgaan in de nieuwe erkenningsregeling, zijn het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen. Als onafhankelijke toezichthouder blijft het CBF wel gewoon bestaan en op de website kunt u dus nog steeds controleren of het door u uitgekozen goede doel over een erkenning beschikt. Het CBF controleert goede doelen op onder meer bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting, verslaglegging en verantwoording en natuurlijk de besteding van de middelen. Wilt u geld doneren aan een goed doel, dan is het advies eerst even op www.cbf.nl te kijken. 
 

ANBI

Wanneer u schenkingen aan een goed doel doet, zijn deze soms aftrekbaar voor de Belastingdienst. Voorwaarde is dan wel dat het goede doel door de Belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is aangemerkt. Meer over de aftrekbaarheid van uw giften aan goede doelen leest u in: Zijn mijn schenkingen aan het goede doel aftrekbaar?
Auteur 
  • Mariska Tjoelker