Heb ik recht op mijn legaat?

Vraag van de week

Pianist
Getty Images

In het testament van mijn tante staat dat ik haar piano mag hebben na haar overlijden. Mijn tante is echter een jaar geleden opgenomen in een verpleeghuis en haar inboedel is verdeeld nadat duidelijk was dat ze niet meer naar huis zou kunnen. De piano van tante is toen bij iemand terecht gekomen. Heb ik er vanwege het testament toch recht op?

Het is helaas zo, dat wanneer een bepaald goed zich ten tijde van het overlijden van de testateur niet meer in zijn of haar bezit is, het legaat niet meer uitgekeerd kan worden aan u. Dat geldt voor een gebroken vaas of een banksaldo dat niet meer toereikend is om een toegekend legaat uit te keren. En dus ook voor de piano van tante.

Het was natuurlijk beter geweest wanneer uw tante een levenstestament had laten opstellen waarin ze naast de gevolmachtigde ook een verdeling van haar inboedel had opgenomen. Of in ieder geval de legaten die ze in haar testament heeft opgenomen.
Wat nog rest is een beroep doen op de persoon die de piano heeft meegenomen met het testament van tante als argument.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel


Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel